Trångsunds Bibliotek förväntas läggas ned

Trångsunds Bibliotek förväntas läggas ned. Foto: Astrid Birnbaum

Trångsunds bibliotek ska läggas ned

Av Olle Bergvall, Astrid Birnbaum, Ina Berggren Haugren
Trots besök på omkring 25 - 30 000 per år ska Trångsunds bibliotek stängas ned hösten 2020. Skälet till nedläggningen är dels en stramare budget och dels att lokalen, enligt den styrande koalitionen i Huddinge, inte är ändamålsenlig.
– Jag tycker naturligtvis att det är tråkigt, säger Trångsundsbon Jan Watteus.

På Trångsunds biblioteks hemsida finns olika evenemang inplanerade i deras kalender. Under drygt två veckor anordnar de flera aktiviteter för sina besökare, allt från babytecken till öppna deckarcirklar. 

 

– Biblioteket i Trångsund är den enda naturliga träffpunkten för invånarna, säger Eeva Laine (S) som är 2:a ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Huddinge.

– Det är en liten lokal med stor betydelse.

 

I ett medborgarförslag som kom in till kultur- och fritidsnämnden i januari förra året föreslår Trångsundsbon Linda Krondahl att öppettiderna på biblioteket ska utökas. Hon menar att de befintliga öppettiderna missgynnar de som arbetar och kommer hem efter klockan 17.00. De är hänvisade till “ynka TVÅ (!) timmars öppettid i veckan på biblioteket, måndagar 17-19” skriver hon i förslaget. Men kultur- och fritidsförvaltningen svarar att det inte går i den nuvarande lokalen och att man utreder en alternativ lokal för biblioteket.

 

Men någon ny lokal har inte hittats och nu har kultur- och fritidsnämnden beslutat att stänga verksamheten. I verksamhetsplanen från den styrande koalitionen skriver de att “lokalerna inte är ändamålsenliga idag i Trångsund” och att “bristfälliga lokaler innebär perioder av ineffektivt resursutnyttjande, arbetsmiljöproblem och att verksamheten de facto inte tillgodoser de behov och önskemål som den möter”. 

 

Enda naturliga mötesplatsen

Nick Johnson Jones är verksamhetschef för konst och bibliotek i Huddinge. Han håller med om att lokalerna inte är ändamålsenliga, men konstaterar att nedstängningen är ett politiskt beslut som kultur- och fritidsförvaltningen och de anställda inom konst och bibliotek måste rätta sig efter.

 

– Det är många behov som ska samsas på en liten yta. Vid några tillfällen har svåra situationer uppstått. Vi har letat bättre lokaler kontinuerligt men inte hittat något i Trångsund. På Skogås bibliotek har kommunen utökat lokalen och utbudet, besökarna kommer att hänvisas dit, säger Nick Johnson Jones.

 

Han säger att detta är en besparingsåtgärd och att de har vidtagit flera sådana under fem års tid.

– Men detta kommer att bli det mest märkbara, säger han.

– Det är den enda samlingsplatsen i Trångsund som inte kräver konsumtion. Biblioteket inger också en viss trygghet i området. Dels för att det finns fönster som lyser när det är mörkt och dels för att det gör att människor är i rörelse i centrum.

 

Han konstaterar också att nedstängningen inte handlar om nedskärningar av personal.

 

– Medarbetarna på Trångsunds bibliotek har gjort ett fantastiskt jobb och en makalös insats för biblioteket, utifrån de givna förutsättningar. Nedläggningen av Trångsunds bibliotek innebär inte personalneddragningar. Behoven förblir stora i Trångsund och utökningar av verksamheten i Skogås kommer att genomföras.

 

En av bibliotekets anställda, som vill vara anonym, är tacksam över att nedstängningen uppmärksammas i media.

– Vi uppskattar att ni kommer och bevakar denna tråkiga nyhet, säger bibliotekarien.

 

Nyheten om nedstängningen av biblioteket har upprört flera boende i Trångsund.

 

– Jag tycker naturligtvis att det är tråkigt. Pensionärer och skolungdomar är nog de som blir mest drabbade, säger Trångsundsbon Jan Watteus som tidigare skänkt flera konstböcker till biblioteket.

– Biblioteket är en social plats dit många går ned för att träffa folk, och slippa behöva sitta ensamma hemma. 

 

Eeva Laine säger att biblioteket behövs för förskolorna i Trångsund, då de inte kommer att kunna ta sig till Skogås.

– Barnen behöver lära känna miljön och vilka funktioner ett bibliotek har. Förskolorna kan inte ha egna bibliotek.

 

Enligt en undersökning Nytt i Flempan har gjort är det en majoritet av Trångsundsbor som inte ser positivt på att bli hänvisade till Skogås bibliotek.

Handlar om besparingar

Enligt verksamhetsplanen skulle nedstängningen av Trångsunds bibliotek innebära en besparing på 150 000 kronor år 2020 och 300 000 kronor 2021. Samtidigt kommer en hyresökning på Skogås utbyggda lokaler att kosta 400 000 kronor 2020. Att bygga ut Skogås bibliotek har varit under planering i över tre år, men beslutet om att stänga ned Trångsunds bibliotek kom i år, även om de på kultur- och fritidsförvaltningen, enligt Nick Johnson Jones, letat alternativa lokaler under tio års tid. 

 

Vad som kommer att ersätta biblioteket och fylla det tomrum som uppstår när det försvinner är inte säkert.

– Försvinner biblioteket vet vi inte om det kommer att komma ett nytt i Trångsund, säger Eeva Laine.

– Det finns inga planer just nu på vad som kan ersätta biblioteket, säger Nick Johnson Jones.