Flemingsbergsdalen nu på vänster sida och en visonsbild på hur det kommer se ut i framtiden

Flemingsbergsdalen nu på vänster sida och en visonsbild på hur det kommer se ut i framtiden (Foto: Kiattisak Wongphayak, BIG architects)

Flemingsbergsdalen - en ny vision om ett hållbart samhälle

Av Kiattisak Wongphayak, Anna Vestlin, Adib Azrafshan
Flemingsberg ska bli en ny stadsdel med internationell atmosfär och en nod i södra Stockholm. Trafiken innebär en av de stora utmaningarna när visionerna runt Flemingsbergsdalen ska förverkligas. Huddinge kommun vill att cirka 70 procent ska välja kollektiv före bil år 2023.
  • Det ska vara en livsmiljö trygg och anpassad för invånare i alla åldrar.

  • Det ska finnas en en lokal attraktiv ekonomi- och arbetsmarknad.

  • Nära till natur och rekreation.

  • Energipositiv stadsdel som är hållbar över tid med låg klimatpåverkan.

  • Bebyggelse- och infrastrukturen ska vara planerad på sådant sätt att alla resor sker hållbart.

–  Cirka 60 miljarder kronor beräknas att gå in i hela Flemingsberg, säger Linda Lövkvist, projektchef för Flemingsbergsdalen.

 

Kommunen säljer mark för finansiering, och tanken är att den som bygger i dalen är den som ska betala berättar Linda Lövkvist. Projektet är en av de största i Stockholm och exakta siffror kring budgeten för hela projektet start till slut kunde hon inte ge.

Uppdraget att göra ett planprogram för Flemingbergsdalen kom från kommunstyrelsen förra året. Förslaget innebär att år 2050 ska finnas 50 000 nya boenden, och lika många gäller för nya arbetstillfällen och besökare för hela Flemingsbergs regionala stadskärna. För att uppnå detta kommer en rad olika områden i Flemingsbergsdalen att beröras, inte minst trafiken.

– Alla delar går ihop, för att minska biltrafiken måste vi kunna exempelvis erbjuda bättre kollektivtrafik och bättre gång- och cykelinfrastruktur, säger Jack Lu, trafikplanerare för Flemingsbergsdalen.

Jack Lu, trafikplanerare för Flemingsbergsdalen. Foto: Huddinge kommun.

Ännu är det inte klart om kommunen kommer få projektet godkänt. Allmänheten och andra myndigheter har till den 29 november på sig att lämna in sina synpunkter,

– Vi har inte fått några indikationer på att programmet inte skulle godkännas, säger Jack Lu.

Ett nytt resecentrum, spårväg, nya busslinjer och cykelbanor är områden som kommer beröras om projektet drar igång.

Ett resecentrum planeras att byggas, det ska möjliggöra att folk ska kunna göra enkla och snabba byten när dem reser kollektiv. Det är även fokus på cykel och gångvägar men kollektivtrafiken är en viktig pusselbit berättar Jack Lu,

– Vi bygger gator och planerar trafik där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras eftersom dessa transportslag tar mindre plats samt är mer klimatsmarta och hälsosamma än bilen, säger han.

 

Hur ser det ut i dagsläget

Statistik från Trafikförvaltningens resevaneundersökning visar att 50 procent av invånarna i Huddinge kommun reser med bil och endast 31 procent reser kollektivt. Det man vill uppnå är att minst 70 procent av invånarna i Flemingsbergsdalen ska resa kollektivt, cykla eller gå. Sundbyberg är en av de kommuner som redan kommit upp i 70 procent med kollektiv resande.

 

Invånare, studenter och de som jobbar i Huddinge ska inte behöva vara beroende av att äga en egen bil. Gizem Dil och Jonna Lawaetz är två av 17 000 studenter i Flemingsberg och har en positiv syn på ombyggnationen. Men det finns fortfarande problem med kollektivtrafiken,

– Läget är inte hållbart som det ser ut idag. Det tar orimligt lång tid för mig att åka buss till skolan och vägarna är väldigt skadade och ojämna, säger Gizem Dil.

Kommunen vill att det ska vara lätt att åka in och ut från Flemingsberg och Huddinge med pendeln.

– Köerna till rulltrapporna på morgonen är för långa och spärrarna för få i jämförelse i jämförelse med hur många människor det är i rörelse. Ibland får man vänta flera minuter, säger Jonna Lawaetz.

Jack Lu berättar även att det som ska göras i Flemingsbergsdalen inte kommer räcka, utan åtgärder måste göras i hela Huddinge. Kommunen har inte ansvar för över allt, Trafikverket, förvaltningen och alla fastighetsägare måste ta ansvar för att nå målet för hållbart resande.