Montagebild från bygget vid Sjödalsvägen. Foto: Joakim Lindqvist

Sjödalsvägen - ett elände för Huddingeborna

Av Anton Lundholm, Rebecka Lindqvist & Joakim Lindqvist
Kommunens ombyggnation av Storängen är försenat med nästan två år. Det utdragna arbetet har påverkat många, men framförallt de boende i området. Dessutom har kostnaderna för projektet ökat från 43 till 123 miljoner.

Huddinge kommun utför en ombyggnation av gator runt Sjödal som beräknas vara klart 2021. Stockholm Vatten och Avfall AB lägger samtidigt om vatten och avlopp i området som beräknas vara klart vid årsskiftet efter en försening på nästan två år. En försening som har ökat kostnaderna med 80 miljoner kronor. Utbyggnaden görs i samband med att Storängens industriområde omvandlas där nya bostäder byggs. Sjödalsvägen ska binda ihop det nya bostadsområdet med Huddinge centrum. Tidigare har Nytt i Flempan rapporterat om att flera handlare drabbats av förseningen.

 

Kommunen har tagit emot flera klagomål under ombyggnationen. Ett av klagomålen kommer från Eva Israelsson, 57, som tränar i det drabbade området.

 

—  Jag och min dotter tränar båda två på Friskis & Svettis. Ofta så gör hon det själv. Hon tycker att det är obehagligt att gå dit på grund av byggnationen. Det är dålig belysning över lag i Huddinge, men det har blivit ännu värre av bygget.

 

Eva Israelsson menar att man måste ta konstiga vägar. Det är mörkt, lerigt och obehagligt att inte kunna se var man sätter fötterna.

 

Att ta sig fram med bil orsakar också problem för boenden i området.

 

—  Om jag ska åka bil till centrum blir det jättejobbigt. Det går inte att ta sig fram. Jag undviker att åka bil numera. Jag gör det bara när jag ska åka till min syster men då är det väldigt omständigt, säger hon.

 

Kommunens åtgärder

 

Kommunalråd Malin Danielsson (L) är ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor på Huddinge kommun. Hon berättar att de försöker lösa så mycket de kan. De jobbar för att det ska kännas tryggt med belysning och att det ska vara så bra framkomlighet som möjligt.

Malin Danielsson (L)

 

—  Vi har lagt asfalt på de delarna som tidigare bara varit grusade. Vi har gjort en del provisoriska saker, det kommer bli bättre här inom kort, så vi jobbar på. Vi har lärt oss massor av den första etappen. I nästa skede ska vi göra det betydligt bättre än vad det har blivit här, säger hon.

 

Kostnaderna har ökat

 

Arbetet med vatten och avlopp skulle vara klart våren 2018 och kostnaden beräknades landa på 43 miljoner kronor. Ur ett dokument registrerat 2017 från Stockholm Vatten och Avfall AB uppger dem att det blir en “kraftig försening” och att kostnaderna skulle öka till 100 miljoner kronor. Detta på grund av sämre markförhållanden än förväntat och byte av entreprenör.

—  Förseningen har påverkat budgeten, det är en del i att den har höjts. Det beslutet vi fattade senast är att vi har avsatt 123 miljoner för utbyggnaden av Sjödalsvägen, säger Malin Danielsson (L).

Utbygget fortsätter utan kommunens garanti att budgeten inte höjs än en gång. Förseningen som redan ökat kostnaderna med 80 miljoner kronor har inte bara påverkat kommunens kassa utan även de boendes liv.

Nya projekt i området beräknas vara klara 2023.