Sågbäcksgymnasiet. Foto: Denice Lindblom

Tomma yrkesgymnasium hotar arbetsmarknaden

Av Felicia Liljehäll, Gösta Larsen och Denice Lindblom
På Huddinges yrkesförberedande program får ungdomar en fot in i arbetslivet redan under gymnasiet. Nytt i Flempans granskning visar att Huddinge kommun har koll på arbetsmarknaden. Men att få stockholmsungdomar är intresserade av yrkesprogram.

Under hösten började totalt 1 671 ungdomar på olika gymnasieutbildningar i Huddinge. Av dessa sökte 25 procent till yrkesförberedande program. I kommunen finns ett fristående yrkesgymnasium som heter just Yrkesgymnasiet. Resten av de yrkesförberedande programmen finns utspridda över olika gymnasieskolor i Huddinge. De som erbjuder flest program är Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet.

 

Ett vågspel mellan intresse och behov

Vilka yrkesinriktningar som ska erbjudas bestämmer gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge kommun men skolan får komma med ideér.

 

Peter Lilliu, rektor på Sågbäcksgymnasiet. Foto: Gösta Larsen

 

– Vi som skola kan lägga fram egna förslag till nämnden. Så vi är väl fria i tanken men beslutet ligger på gymnasienämnden. Vi försöker alltid erbjuda det som intresserar ungdomar just nu för vi vill ju att elever ska söka hit. Men det kan ibland vara svårt att veta, säger rektorn på Sågbäcksgymnasiet Peter Lilliu.

 

När de olika yrkesprogrammen väljs ut, tar nämnden hänsyn till arbetsmarknadens behov. Exempelvis vilka yrken som behöver personal, så att eleverna inte hamnar på en marknad där det är ont om jobb. Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektören Patrik Forshage berättar att ungdomars egna framtidsintresse också måste räknas in i planen.

Patrik Forshage har nyligen börjat arbeta som gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör. Foto: Gösta Larsen

– Det finns ingen anledning att prioritera utbildningar som ingen är intresserad av att gå.

 

Huddinge kommun har nyligen genomgått en del förändringar för att just satsa på att ett tätare samarbete mellan gymnasieskolorna och den aktuella arbetsmarknaden. Tidigare tillhörde gymnasieskolan en enskild utbildningsnämnd och arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd tillhörde socialnämnden, men idag ansvarar samma politiska nämnd för både gymnasieutbildningen och arbetsmarknaden.

 

Arbetsförmedlingens undersökning av bristyrken 2019 visar tydligt att de gymnasiala yrkesutbildningar som erbjuds i Huddinge kommun speglar den stundande arbetsmarknaden. Undersökningen visar hur just yrken inom fordon/transport, bygg och anläggning samt vård och omsorg är i stort behov av arbetskraft. Så ser det ut även på längre sikt.

 

“I Stockholm är yrkesgymnasium inte en populär trend”

Många storstadsbor verkar välja bort yrkesgymnasium i större grad än resten av landets befolkning. Varför det är så kan inte rektorn på Sågbäcksgymnasiet svara på, men han tror att det kan bero på att många föräldrar i storstäderna är högskoleutbildade. Barnen verkar därför vilja gå i föräldrarnas fotspår, på grund av påverkan hemifrån. Peter Lilliu är oroad kring hur diskussionen är bland ungdomar.

 

–  Tänker man på yrkesprogram och högskoleförberedande program på olika sätt? Det är svårt för oss att veta.

 

Rektorn hade också det här tankesättet först, men efter att han började förstå branscherna mer ändrade han sig. Han tror att målet för nästan varje människa är att vara självförsörjande och skaffa sig ett bra jobb. Är man intresserad av att bygga en karriär, då borde man hitta karriärvägar. Det kan man göra genom yrkesförberedande program.

 

På Yrkesgymnasiet håller man med om detta och anser att behovet av olika yrkeskategorier är stort. Exempelvis är det många anställda på olika jobb som inte är behöriga och som arbetar under dåliga villkor. Rektorn på skolan fokuserar just nu på att utöka linjer på hotell- och turismprogrammet. Då hon anser att efterfrågan för ny arbetskraft inom det yrket är stort. 

 

– Vi behöver ungdomar till de här yrkena, för att de ska överleva, säger Elife Ringström

 

Framtidens yrkesgymnasium

Sågbäcksgymnasiet upplever alltså att det är färre i storstäderna som söker till yrkesgymnasieprogram idag och berättar att flera yrkesprogram i Stockholmsområdet tvingats stänga ner. Detta syns även i antagningshistoriken från den senaste ansökningsperioden. De flesta yrkesprogrammen, oberoende av vilken skola de finns på, har problem att fylla ut sina platser. Barn- och fritidsprogrammet erbjuder exempelvis 26 platser på utbildningen, men endast åtta platser fylldes upp 2019.

Vad händer då med branscherna som skriker efter ny behörig personal? Om inte tillräckligt många söker yrkesutbildningarna kommer det att fattas personal och arbetskraft.

 

– Vi står relativt starka och hoppas att det går åt vårt håll. Vi vill att fler elever ska söka till oss och ibland får man vidga sina vyer lite. Vi samarbetar till exempel med vuxenutbildningen också vilket ger en bra balans. Att vi i år också erbjuder ett högskoleförberedande samhällsprogram öppnar upp för flera olika elever med olika intressen, säger Peter Lilliu.

 

Från kommunens håll har det länge funnits en vilja att erbjuda både högskoleförberedande och yrkesförberedande program på samma gymnasieskolor. Och kanske är det vad som gör att Huddinge kommun ännu inte behövs stänga ner sina yrkesprogram.