Två ur personalen på förskolan Grottan har blivit smittade av covid-19. Foto: Magnus Englund

Förskola stänger efter coronautbrott

Av Elina Tjörnmark, Magnus Englund & Julia Riddertorp
Den 23 oktober beslutade barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med Smittskydd Stockholm att stänga ner förskolan Grottan i Huddinge kommun. Orsaken var bekräftade fall av covid-19 inom verksamheten.
Antal avdelningar: Blomsterängen, Dungen, Gläntan och Skogsbrynet
Tillförordnad rektor: Malin Bengtsson
Övrigt: Skolan var stängd i 2 dagar, fredagen den 23 och måndagen 26 oktober. Öppnat upp två avdelningar hittills.

Förskolan Grottan är belägen i Segeltorp, Huddinge kommun, och i verksamheten finns det totalt fyra avdelningar. Kommunen beslutade att stänga ner samtliga avdelningar då en ur personalen konstaterats smittad av covid-19. Nu öppnar de sakta men säkert upp igen.

– Beslutet att tillfälligt stänga förskolan fattades för att minska risken för ytterligare smittspridning, säger Sanna Fritz, verksamhetschef för förskolor inom kommunen.

Sanna berättar för oss att det inte är första gången personal inom förskoleverksamheten konstaterats smittade av covid-19 inom kommunen. Det som var avgörande i detta fall var då flertal medarbetare uppvisat symptom. Det ledde till brist på personal som kunde ta emot barn.

– Bedömningen gjordes att verksamheten inte kunde bedrivas med så få personer i tjänst, säger Sanna Fritz.

 

Medarbetarna håller social distans

Inkubationstiden kan, enligt Folkhälsomyndigheten, vara mellan 2 – 14 dagar. Med andra ord kan det alltså dröja upp till två veckor innan den smittade insjuknar. Sanna försäkrar att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att personal med symtom ska stanna hemma.

– Medarbetarna håller social distans, tvättar händerna noga och ofta, samt bedriver den mesta av verksamheten utomhus, säger Sanna Fritz.

Majoriteten av personalen på Grottan, totalt tio av tretton, har testats sig för covid-19. Av dem är det två som konstaterats smittade, sju negativt och en person som fortfarande väntar på provresultat.

 

Verksamhet förläggs utomhus

Förskolan har en handlingsplan för när det konstateras fall av covid-19 inom verksamheten. Den beskriver stegvis hur rektor ska gå tillväga och vilka som ska kontaktas, till exempel smittskydd Stockholm och verksamhetschef. I våras togs beslutet att utöka rutiner för städning. Medarbetare ska nu också vara extra noga med handhygien, hålla distans och stanna hemma vid minsta symptom.

 

Sanna Fritz, verksamhetschef för förskolor inom Huddinge kommun. Foto: BUF

 

– Så mycket som möjligt ska verksamheten förläggas utomhus, särskilt lämning och hämtning, säger Sanna Fritz.

Efter det nuvarande klusterutbrott har det nu genomförts extra åtgärder för att möta situationen.

– Det har genomförts en extra noggrann städning i måndags med avtorkning av ytor och tvättning av textilier. Som en extra säkerhetsåtgärd för att hindra smittspridning, säger Sanna Fritz.

 

Ingen oro hos vårdnadshavare

Från ett pressmeddelande i måndags beslutade dock barn- och utbildningsförvaltningen att öppna upp en avdelning på förskolan från och med tisdagen den 27 oktober. Ytterligare en avdelning öppnades den 28 oktober. Detta för att i första hand erbjuda plats till barn vars vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet. Dock uppmanar man fortfarande att i största möjliga mån hålla sina barn hemma på grund av den stora personalbristen.

 

Har några av barnen eller deras familjemedlemmar insjuknat?

– Barn i förskoleålder rekommenderas inte att testas för covid-19 enligt Folkhälsomyndigheten. Det är en fråga jag inte kan svara på fullt ut. Däremot har vi har inte fått information som skulle tyda på att smitta har spridits vidare från förskolan, säger Sanna Fritz.

Finns det någon oro hos vårdnadshavare?

– Enligt tillförordnad rektor, som jag talade med alldeles nyss, har det inte varit någon oro som förmedlats, säger Sanna Fritz.

Det återstår just nu att se hur det går för förskolan Grottan. Trots omständigheterna kring de konstaterade covid-19-fallen som råder inom verksamheten, har kommunen varit snabba med att agera tillsammans med Smittskydd Stockholm. Men utifrån den begränsade kunskapen om covid-19 har de agerat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.