En verksamhet har anordnat skräpplockning för barnen. Foto: Anna Simonsson/Håll Sverige Rent

Förskolans miljömål följs inte upp

Av Emanuel Silva, Paulina Majari & Yelena Aguirre
Huddinge kommun har som mål att en femtedel av alla förskolor och skolor ska miljöcertifieras till år 2021. Idag når drygt en procent av skolorna målet. Dessa två förskolor jobbar med lärandeprogrammet Grön Flagg.
Drivs av organisationen Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Ecoschools. Grön Flagg går att kombinera med andra program och läromedel. Grön Flagg-resan har sex steg. När stegen uppfylls får skolan en Grön flagga.
1. Grön Flagg-råd
2. Kartläggning
3. Plan
4. Genomförande
5. Utvärdering
6. Fira och inspirera

Huddinge kommun har satt upp ett miljöprogram som sträcker sig mellan åren 2017 och 2021. Programmet innehåller 89 mål som ska revideras vid årsskiftet. Enligt Tomas Selin (C), ordförande för förskolenämnden i Huddinge, arbetar kommunen med att verksamheter ska utgå från ett ekologiskt perspektiv. Handlingsplanen innefattar riktlinjer som att barnen ska röra sig i en giftfri miljö och äta mindre fläsk och nötkött.

Mål 89 innebär att 20 procent av förskolorna och skolorna ska ha en Grön Flagg-certifiering eller motsvarande. Grön Flagg är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling som erbjuds till förskolor och skolor. De erbjuder en handlingsplan med syfte att inspirera till hållbar utveckling. I förskolenämndens verksamhetsplan för Huddinge 2020 framgår att barn ska tillägna ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till natur och samhälle. Programmet betonar information och engagemang. Dessa mål överensstämmer med Grön Flaggs arbete.

En minskning på nästan tio procent

Enligt programmet hade 13,5 procent av alla förskolor och skolor i Huddinge kommun Grön Flagg-certifieringen år 2015. Det har alltså skett en minskning på nästan tio procent de senaste 5 åren. Idag är det bara förskolorna Filius & Filia och Hälsoförskolan Friskus som jobbar med initiativet. Bokslutet från 2019 har en kommentar som markerar att orsaken till minskningen är okänd.Tomas Selin har svårt att se Grön Flagg som helt förenlig med läroplanen. Han spekulerar i att detta kan vara anledningen till att antal skolor med certifieringen har gått ner.

– Jag ser det som problematiskt att vi från politiskt håll ska peka ut vilka förskolor som ska jobba efter modellen då den nya läroplanen konstaterar att läraren ska leda undervisningen. Därför måste valet att jobba med Grön Flagg komma från enheterna, säger han.

Kristina Bjerka, verksamhetsutvecklare för Grön Flagg , känner inte till Huddinge kommuns mål sedan tidigare. Hon delar inte Tomas Selins bild av hur modellen är uppbyggd.

– Jag tycker han känns illa påläst. Det är en väldigt fri modell där skolorna kan bestämma mycket själva. Allt bygger på att barnen ska vara delaktiga, precis som det står i läroplanen, säger hon.

Maria Lennartsdotter, rektor för Hälsoförskolan Friskus, är förvånad över att så få jobbar med Grön Flagg. Förskolan sätter själva upp mål som utformas utifrån barnens behov i samförstånd med Grön Flaggs direktiv. Hon anser det är ett bra system för att kontinuerligt följa upp och jobba med hållbar utveckling utifrån läroplanen.

Barnen engagerar sig snabbt och tar egna initiativ

På förskolan Filius & Filia handlar målen i år om friskvård. Barnen plockar även skräp och har börjat odla sina egna grönsaker. Carol Fischerström som är rektor på förskolan menar att barnen snabbt engagerar sig.

– Barnen tycker det är jättekul och tar egna initiativ som att plantera grönkål vilket ingen tidigare varit intresserad av, säger hon.

De partierna som ingår i koalitionen som styr Huddinge har ställt sig bakom miljöprogrammet. Tomas Selin tillträdde som ordförande efter programmet antogs och han är kritisk till certifieringsmålet.

– Arbetet med att ta fram ett reviderat miljöprogram börjar nu, jag kommer förespråka att vi fokuserar på mål som mäter utfall och inte metod, säger Tomas Selin.

Han vill också understryka att nämnden gör ett bra miljöarbete. Till exempel har mängden kött som serveras i Huddinges förskolor halverats och leksaker som innehåller miljögifter byts ut. Den här typen av konkreta utfall värderar nämnden högre.

– Man fastnar lätt i den enskilda certifierings-frågan snarare än att kolla på innehållet. Vi har lagt fokus på de mål som ger konkret effekt på miljön.

Tomas Selin välkomnar en dialog men ser inte ett samarbete med Grön Flagg som troligt . I dagsläget har kommunen inget förslag som skulle ersätta certifieringsmålet.