Ett dansevemang ska anordnas i Huddinge gymnasiums Foto: Felix Öste Personne

Olika coronabesked i Huddinge kommun

Av Felix Öste Personne, Tobias Olsson Mimmi Thurgren
Huddinge kommun har, precis som resten av Sverige och världen, tvingats anpassa sin verksamhet efter coronaviruset. Kommunen tvungna att göra årets föreningsmässa helt digital. Nu ska det anordnas ett dansevemang i Huddinge gymnasiums aula som inte sker på distans och oklarheter uppstår kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska kunna efterföljas.
Stockholm Puja Council: Hinduisk religiös organisation med säte i Stockholm.
Puja: Renande ritual som kan innefatta meditation och dans.
Storlek på organisationen: 654 följare på Facebook.

Det var den 26 oktober som ett klagomål inkom till Huddinge kommuns diarium. Klagomålet rörde ett evenemang i aulan på Huddinge gymnasium som ska anordnas den sjunde november av den hinduistiska föreningen Stockholm Puja council. Anmälaren menar att när man höjt gränsen på antal personer som får vistas tillsammans i lokalen från 50 till 300 riskerar man folks hälsa. Han vill se att man tar ansvar tillsammans i krisen. När vi frågar Oscar Ewe, ansvarig för aktiviteter i aulan, svarar han att kommunkontoret varit i kontakt med arrangörerna per telefon och mail och att de har en tydlig maxgräns på 150 personer i aulan.

Lokalen i fråga är Huddinge gymnasiums aula. Där finns 398 sittplatser och med 150 personer på plats kommer det att sitta besökare på varannan eller var tredje stol. Besökarna kommer däremot inte enbart sitta på sina platser utan även delta i evenemanget genom att dansa och röra på sig. Ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Huddinge, Bo Källström menar att kommunen inte kommer att bevaka så att evenemanget följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Det är deras evenemang så då får man förutsätta att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har ju den ordningen i Sverige att vi litar på varandra, säger Bo Källström (L).

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer ska man “Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar”. Folkhälsomyndigheten avråder också från att vistas i inomhusmiljöer för tätt inpå varandra. Huddinge aula kan sägas vara en sådan inomhusmiljö.

Det indiska dansprogrammet kommer också innefatta många olika åldrar.

– Alla möjliga åldrar kommer att delta. Det kommer att vara allt från barn till vuxna där , säger Gopal Dey , kontaktperson på Stockholm Puja Council.

Folkhälsomyndigheten meddelade för en dryg vecka sen att de släpper på de särskilda rekommendationerna för folk över 70 år men att det då är extra viktigt att alla tar ett gemensamt ansvar och hjälper till att hålla avstånd till de äldre.

Bo Källström (L)  slår ifrån sig ansvar och säger att han inte vet huruvida evenamnget kommer hållas eller ej.

 – Jag har ingen aning, det är så att vi hyr ut lokaler till föreningslivet men det är det enda vi gör. Det är deras evenemang så då får man förutsätta att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, menar Bo Källström (L) , ordförande på kultur- och fritidsnämnden i Huddinge.