Skolinspektionen riktar tillsyn mot skola i Tumba. Foto: Paliz Askari

Upprepade anmälningar av Kassmyraskolan i Tumba

Av Paliz Askari & Johanna Gustafsson
Efter ett flertal anmälningar av Kassmyraskolan i Tumba har Skolinspektionen nu riktat tillsyn av verksamheten. I åratal har det förekommit kränkningar och utpressning elever emellan. Nytt i Flempan har kommit i kontakt med en missnöjd förälder som fick nog av den dysfunktionella miljön.
Adress: Tumba, Botkyrka Antal elever: cirka 550 st Antal klasser: förskoleklass – årskurs 6
Rektor: Magdalena Eberhardsson

Från 2016 och fram till idag har Skolinspektionen fått in minst tio anmälningar mot Kassmyraskolan. I en anmälan från 2019 står det om en flicka som vid flertal tillfällen fått i sig något hon är allergisk mot. I ett annat ärende från den 20 oktober i år kan man läsa en anmälan från en mamma till en dotter i årskurs fyra som behöver byta skola efter kränkningarna hon fått utstå på skolan. Mamman beskriver det hårda klimatet på skolan och hur dottern har tappat hoppet om att få stöd från lärarna. I anmälan kan man läsa att dottern fått pennor och sudd kastade på sig och fått utstå verbala hot utan att lärarna reagerar.

 

I dokumentet framgår också att dottern ser annorlunda ut än andra barn och eventuellt har speciella behov. Det finns fler som vittnar om det hårda klimatet och jargongen på skolan. På webbsidan schoolparrot.se kan man läsa anonyma omdömen och där skriver flera användare att skolan har en bråkig miljö med mycket mobbning och hot. Flera användare påstår att ledningen verkar stoppa huvudet i sanden och det är något Sara Berg också har upplevt. Hon är mamma till två barn som nyligen bytt skola från Kassmyraskolan. I en intervju med oss delar hon med sig av sina barns erfarenheter samt sina upplevelser i samband med skolan. Hon berättar att det är ytterst vanligt att barnen på skolan slåss och kallar varandra för fula och kränkande ord.

 

– Det är inte enskild mobbning, det är en jargong på skolan, säger Sara Berg.

 

Skolan har ingen inhägnad och ligger väldigt nära en sjö. Sara Berg, som själv bor i närheten av skolan, berättar om att det vid upprepade tillfällen varit yngre barn och lekt vid sjön utan lärares uppsikt.
 

Informationen når inte föräldrarna

Hon berättar att det finns lärare som bryr sig om eleverna men att hon får intrycket av att de inte riktigt vågar ta tag i vissa konflikter. Sara Berg berättar att det funnits många gånger då hon upplyst lärarna om konflikter hennes barn hamnat i med andra elever. Hon delar med sig av en händelse som tog plats förra hösten angående hennes son.

 

– Det var en elev som gick i en högre årskurs än min son, som utpressade honom på pengar. Jag tog tag i det här med min sons lärare och sa att jag kommer göra en polisanmälan mot det här barnet, för att jag vill att det här ska nå föräldrarna, berättar Sara Berg.

 

Läraren hon hade talat med hade då lovat henne att föra vidare detta till föräldrarna och att hon ser allvarligt på situationen. Trots att det hade lovats henne att tas på allvar, återkopplade de inte till henne angående händelsen. Sara valde då att ta tag i det själv och nå ut till barnets förälder, därav hon får veta att denna förälder inte fått höra något om detta.
 

Eleverna får markera på en trygghetskarta

Magdalena Eberhardsson är rektor på Kassmyraskolan sedan augusti i år. Nytt i Flempan bad henne kommentera tryggheten på skolan.

 

– Vi utgår från den så kallade husmodellen, en trygghetsenkät. Eleverna på skolan får genom en karta markera vart de känner sig trygga, alternativt otrygga. Sedan ser vi över hur vi kan åtgärda detta. Det är viktigt för oss, för om man inte har en trygg miljö kommer inte barnen kunna utvecklas så mycket som de behöver göra, säger Magdalena Eberhardsson.
 

Vi frågade även hur de går till väga om eleverna hamnar i konflikter och hur skolledningen och personalens relation till eleverna och föräldrarna ser ut.

 

– Vi använder oss av samma system som hela kommunen, DF-respons. Där anmäler man att en händelse har skett. Man beskriver händelsen och skriver in vilka det berör sedan skickas det till kommunens huvudman. Då skickas anmälan iväg och man får ett ärende som de ser över hur man kan åtgärda. Det ingår i rutinen att elevernas vårdnadshavare alltid kontaktas i samband med detta, säger Magdalena Eberhardsson.
 

Riktad tillsyn

Skolinspektionen har nu riktat tillsyn av Kassmyraskolan och Botkyrka kommun som är huvudman för verksamheten har ombetts yttra sig över uppgifterna senast den 27 november. I denna begäran om yttrande skriver Skolinspektionen att Kassmyraskolan har brister i trygghet, studiero och förebyggande arbete mot kränkande behandling. Vi har sökt ansvarig på Botkyrka kommun men fick svaret att de inte kan uttala sig om ärendet före den 27 november.