Flemingbergs fritidsgård fick inte flytta in i Fleminghallen. Foto: Emilia Bentzer

Oklar framtid för fritidsgården i Flemingsberg

Av Stina Qvarforth, Rachel Clinton Lucas & Emilia Bentzer
Fritidsgården i Flemingsberg håller nu till i tillfälliga lokaler. Den sista december går kontraktet ut med hyresvärden. Samtidigt utmanas verksamheten av de nya restriktionerna som innebär att högst tio personer får vistas i lokalerna samtidigt. Nytt i Flempan granskar fritidsgårdens framtid i Flemingsberg.

Det var i september förra året som Flemingsbergs fritidsgård skulle flytta från centrum in i de nya lokalerna i Fleminghallen. Inför flytten sa man under våren upp det gamla hyreskontraktet vilket innebar att fritidsgården stod utan lokal. Nytt i Flempan skrev då om ungdomars missnöje med den tillfälliga stängningen. I maj i år kom beskedet att fritidsgården inte längre skulle få flytta in i Fleminghallens lokaler. 


Vad händer med fritidsgården

Idag finns det en tillfällig lokal i Grantorp där ungdomsverksamheten huserar tillsammans med biblioteket. Verksamheten är dock begränsad – dels av storleken på lokalen, dels av den rådande pandemin. Fokuset har under sommaren därför legat på utomhusaktiviteter där fler ungdomar kunnat delta. De kan även delta i digitala aktiviteter via Instagramkontot “unghuddinge”. Ray Kafeero, arbetsledare för Flemingsbergs fritidsgård, berättar för Nytt i Flempan om den tillfälliga lösningen och hur det påverkat antalet besök av ungdomar.

 

– Lokalen rymmer inte alltför många och nu i och med de nya restriktionerna så är det en begränsad mängd som får vistas i lokalerna. Före corona var det runt 25 personer. I våra gamla lokaler kunde det komma mellan 30 och 40 personer dagligen. Vid evenemang kunde det handla om uppemot ett hundratal, säger Ray.

 

Enligt Evy Wallin, enhetschef på Huddinge kommun, har den tillfälliga lösningen med utomhusaktiviteter fungerat så bra den kunnat under sommaren. Hon kan ses lite som en eldsjäl som har kämpat för Flemingsbergs fritidsgård under den här osäkra perioden. Nu under vintern är det dock inte möjligt att bedriva utomhusaktiviteterna i samma grad som under sommaren. 

 

– Vi är så otroligt viktiga i området och har gjort superbra aktiviteter utomhus. Men det är klart att är det dåligt väder så vill varken personal eller ungdomar vara ute och då får de ju avbryta aktiviteten.


“Varken långsiktig eller permanent lösning”

När vi letar upp hyreskontraktet för de tillfälliga lokalerna så finns det inga uppgifter om förlängning. Det senaste hyreskontraktet för lokalerna som kommunen kan presentera är daterat till sista augusti i år. 

Bo Källström (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande, säger till Nytt i Flempan att kontraktet för de tillfälliga lokalerna har förlängts till årsskiftet men att han inte har någon kommentar till vad som händer efter det. 

Bo Källström (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande. Foto: Thomas Carlgren

Evy Wallin berättar att en ny process med lokalerna har påbörjats, men kan inte gå in på detaljer då uppgifterna är sekretessbelagda. Kommunen kan inte heller bekräfta någon långsiktig plan. I ett protokoll från sammanträdet i augusti 2020 berättar Bo Källström att visionen är ett all-aktivitetshus. Han fortsätter dock med att planen troligtvis inte kommer vara en varken långsiktig eller permanent lösning, med tanke på hur situationen sett ut under en längre tid.

 

Under sommaren har ungdomsverksamheten i Flemingsberg gjort ett tappert försök med att hålla organisationen igång. Nu kommer vintern och framtiden för fritidsgårdens lokaler är fortsatt oviss. Det återstår att se hur kommunen kommer lösa situationen.