Huddingekonstnären Olle Magnusson: “Fullersta bio är förortens funkispärla som vi brukar säga. Det är viktig arkitekturhistoria.” Foto: Hanna Lindström

Fullersta bio - fortsatt tomt

Av Lava Atlasdóttir Egilson, Saga Cavallin & Hanna Lindström
Turerna har varit många i frågan om Huddinges funkispärla Fullersta bios öde – bygglov har överklagats och en byggnadsminnesmärkning är under utredning. Den utdragna byråkratiska processen har lett till att huset stått tomt de senaste åren.

Ett stenkast från Huddinge centrum ligger Fullersta bio, en funkisbyggnad ritad och byggd i början på 30-talet av Kooperativa förbundet. Byggnaden var en gång i tiden full av liv och har rymt allt från bio till Konsumbutik, konstverksamhet och teater. Men de senaste åren har Fullersta bio ekat tom.

 

En planerad renovering från Huddinge kommun skulle möjliggöra för kulturverksamheten Kultopia att flytta från sin nuvarande lokal Huset till Fullersta bio. Den stötte dock på patrull, då boende och föreningar i området överklagade bygglovet till länsstyrelsen. I samma veva ansökte Huddinge Konstnärsklubb (HKK) om att Fullersta bio skulle bli byggnadsminnesmärkt. Länsstyrelsen upphävde då kommunens bygglov, på grund av byggnadens kulturhistoriska värde.

 

Olle Magnusson är medlem i Huddinge Konstnärsklubb som skickat in en ansökan till länsstyrelsen om att Fullersta bio ska byggnadsminnesmärkas, för att undvika stora förändringar även i framtiden. Han tror att kommunen skulle kunna hitta en bättre lösning för Kultopia.

 

– Kommunen har ju inte kommit loss med någon annan lokal till Kultopia, så det var väl ett enkelt alternativ att ta Fullersta bio och förstöra den. Då tycker vi det vore bättre att skaffa sig en ny lokal där de kan göra vad de vill, göra det modernt och häftigt för ungdomar. De utgår ju inte från huset utan de utgår från verksamheten och då ska huset ändras. Det är ju snarare så att man ska anpassa verksamheten efter lokalerna, säger Olle Magnusson.

 

Det är just det som är tanken. Efter att det senaste bygglovet upphävdes har kommunen nu förberett en ny renoveringsplan, som ska ta hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde.

 

– Vi har tagit fram ett nytt förslag till renovering där vi haft en antikvarie med hela vägen, säger Anna Maria Bergman som är ungdomschef på Huddinge kommun och driver projektet med flytten av Kultopia till Fullersta bio.

 

Olle Magnusson ställer sig försiktigt positiv till de nya renoveringsplanerna.

 

– Ja, det får man väl ta ställning till när man ser vad det är. HKK är ju som du förstår inte av princip emot ungdomsverksamhet i huset. Det viktigaste måste ju vara att huset bevaras utan att bli förstört. Men det ska bli intressant att se vad de har hittat på.

Fullersta bio står tom, och kommer fortsätta göra det ett bra tag till. Foto: Hanna Lindström


Nästa steg i processen är att kommunens kultur- och fritidsnämnd ska godkänna den nya renoveringsplanen. Därefter ska nytt bygglov sökas och godkännas, något som kan ta tid och som dessutom kan komma att överklagas till länsstyrelsen en andra gång.

 

Anna Maria Bergman uttryckte i en intervju i Vårt Huddinge från 2019 att det kommer ta sju månader från att renoveringen påbörjas till att Kultopia kan flytta in. I kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande från 31 augusti bedöms att flytten av Kultopia till Fullersta bio inte kommer kunna genomföras före årsskiftet 2020/2021. Fullersta bio kommer alltså med största sannolikhet stå tom ett bra tag till, medan Kultopia fortsatt bedrivs i Huset som ligger i ett gammalt industriområde.

 

– Att flytten till Fullersta bio skjuts upp, det är ju helt klart, säger Anna Maria Bergman.
 

Anna Maria Bergman menar att Huset där Kultopia ligger nu är nedgånget och att många unga uppfattar platsen som otrygg. Foto: Hanna Lindström.
 

Fullersta Bio Tidslinje

År 1932–1933 ritas och byggs Fullersta Bio av Kooperativa Förbundets egna arkitektkontor, som hade stort inflytande på svensk arkitektur under framförallt 1930-talet.
1933-2014- Fullersta bio inrymmer många olika verksamheter, bland annat ett proggkollektiv. Huddinge Konstnärsklubb och à la Carte-teatern flyttar in 1996. År 2014 flyttar Huddinge Konstnärsklubb ut ur Fullersta bio.

2018: (Juni) Huddinge kommunstyrelse beslutar att Kultopia ska flytta till Fullersta bio och att byggnaden ska renoveras. Bland annat ska en del fönster muras igen för att ljudisolera och taket sänkas med några centimeter.

2018 (höst)/2019 (vår): Vuxenskolans verksamhet à la Carte-teatern för barn och unga flyttar ut ur lokalen inför renoveringen.

2019: (Juni) Huddinge kommun beviljar sig själva bygglov för renovering av Fullersta bio.

2019: (Juni) Grannar i området överklagar bygglovet till länsstyrelsen- på grund av oro för störande ljud från ungdomsverksamheten och att renoveringen hotar byggnadens kulturhistoriska värde.

2019: (September) Fullersta fastighetsägareförening överklagar också bygglovet.

2019: (September) Huddinge konstnärsklubb ansöker om byggnadsminnesmärkning för Fullersta bio till länsstyrelsen. Utredningen pågår fortfarande.

2019: (Oktober) Länsstyrelsen beslutar att upphäva bygglovet för renovering av Fullersta bio- på grund av byggnadens kulturhistoriska värde.

2020: (Augusti) Kommunen beslutar återigen om att flytta Kultopia till Fullersta bio, men med beaktning av byggnadens kulturhistoriska värde.

2020: (Augusti) Den nya utredningen om renovering väntar på godkännande från Kultur- och fritidsnämnden.