Fotbollsklubben Vårby gård IF och Skogås handbollsklubb har svårt att bedriva sina verksamheter på grund av bristen på idrottsanläggningar. Montage: Julia Andersson Milenkovic

För få sporthallar - problem för idrottsföreningarna

Av Julia Gillan, Hampus Carlsson & Julia Andersson Milenkovic
Föreningslivet tillsammans med idrottsanläggningar utgör viktiga grundstenar för ett hälsosamt samhälle och bidrar till barn- och ungas hälsa och utveckling. Men klubbar i Huddinge vittnar idag om svårigheter att bedriva sina verksamheter med dagens utbud av sporthallar.

Huddinge Handbollsklubb är en snabbt växande förening. Robert Tham, ordförande för föreningen, pekar ändå på flera punkter som försvårar verksamhetens möjligheter att växa. Ett av föreningens bekymmer är att kommunen inte avlägger halltider till åttaåringar och yngre, vilket leder till att man får kompromissa med de andra lagens halltider.

 

Från och med 15 års ålder börjar man också spela med klister på bollarna för bättre grepp. I dagsläget finns två hallar i kommunen anpassade för klisteranvändning, där tiderna delas med Skogås Handbollsklubb.

 

– Det tillåts inte klisteranvändning i någon annan hall i Huddinge kommun, därför har vi oerhört svårt att utveckla handbollsutövande i åldrarna 15 år och äldre med tanke på att kommunen inte skapar fler möjligheter för individer över 14 år, säger Tham.

 

Fotbollsklubben Vårby Gård IF är en annan förening som idag står inför utmaningar. Iman Uppman är sekreterare i föreningens styrelse, och hon berättar att man ett vanligt verksamhetsår brukar ha svårt att få tider både inomhus och utomhus och får då boka upp sig på de extratider som finns i Vårby Gårds hall.

 

Men i år har det varit svårt att hitta luckor i bokningsschemat. Vad man istället gjorde var att boka tider på utomhusplanen för att skapa träningstillfällen. Men efter kostnadsförslaget man fick för bokningen av planen konstaterade man att ekonomin inte skulle gå runt om man fortsätter verksamheten utomhus över vintern.

 

– Alternativet annars är ju att vi lägger ner verksamheten under månaderna som inomhussäsongen är. Problemet är att vi då inte kommer få något LOK-stöd nästa år. Så hur vi än gör måste vi kanske lägga ner föreningen, berättar Iman Uppman.

 

På grund av föreningens svårigheter att hitta tillräckligt med tider för deras befintliga lag och spelare, kan man idag inte ta emot nya spelare i den utsträckningen man hade velat. Och de som drabbas mest är flickverksamheten.

 

– Det är flickorna som hamnar i kläm, kommunen vill att flickor ska idrotta mer, och nu står dem utan träningstider.
 

“Svårt att göra rättvist”

Nytt i Flempan bad Linda Örneblad, verksamhetschef för kultur- och fritidsförvaltningen kommentera sin syn på bristen på idrottshallar samt den kritik kommunen mött.

 

– Frågan som rör bristen på idrottsanläggningar är komplex och det är många faktorer som spelar in. Dessutom kan man kan inte rakt av säga att det är ett jättestort problem för alla sporter. Det vi ser är att det finns brist för utbyte av gymnastik, en allmän ridskola samt att det finns för få fotbollsplaner, säger Linda Örneblad.

 

Kommunen får mycket klagomål och anledningarna är, enligt Linda Örneblad, att alla vill ha de bästa tiderna, de så kallade “prime times”.

 

– Vi som kommun säkerställer att dem grupper med funktionsnedsättning prioriteras sedan får varje förening en pott med timmar. Sedan gör vi fördelningar i vilka idrottshallar de kommer tillhöra. Det är svårt att göra rättvist, säger hon.
 

Planer för framtiden

Om kommunen vill upplåta nya idrottshallar så görs detta i regel i samband med att en ny skola byggs. Då är det flera parametrar som måste tas i beaktning. Exempel på sådana är vart det byggs någonstans, hur det byggs och vilken demografi området har.

 

 – Det är inte helt självklart att det går att bygga överallt heller. Vet man om det finns mycket bostäder runt en viss yta så måste man ta hänsyn till ljudnivåer och lampor runt en idrottsanläggning, samt riktlinjer från boverket och naturvårdsverket, säger Linda Örneblad.
 

Tydligare plan i jämnstora Nacka

Den kommun som är närmast Huddinge i befolkningsmängd är Nacka. I en rapport från Nacka kommun som gavs ut 2016 visade man på behoven för idrotts- och fritidsanläggningar de kommande 15 åren. I den framgår det att det fram till 2030 behöver tillkomma 14 sporthallar i kommunen. Från en liknande rapport som Huddinge kommun skrivit redovisas inga exakta siffror på planerade sporthallar, utan man resonerar snarare efter att planera i fas med den stigande befolkningsprognosen.