Enligt en undersökning har Huddinge näst lägst lärartäthet i landet. Foto: Luisella Planeta Leoni

Huddinges skolor rasade på facklig lista

Av Maximilian Björklund Claesson & Nora Eklöv
Brist på lärare, höga löner och hög sjukfrånvaro. Det är tre aspekter som i mångt om mycket definierar skolväsendet i Huddinge idag. I alla fall om man ska tro förra årets rapport från lärarförbundet. I november kommer en ny rankning från lärarförbundet och den ser ut att bli lika dyster.
  • Fall från plats 144 till 267 i lärarförbundets rankning
  • Av de sjukanmälda är 50,3 % långtidssjuka
  • Länets högsta sjukfrånvaro

Rapporten om bästa skolkommun 2019 gav dyster läsning för berörda parter inom skolväsendet i Huddinge kommun. Jämfört med rapporten från året innan upplevde de ett tapp från plats 144 ner till 267.
 

Högst sjukfrånvaro i länet

Rapporten rymmer in förskolan, grundskolan och till viss del gymnasiet. Inom vissa parametrar presterar Huddinge bra, som meritvärde för elever i årskurs nio och antal godkända elever. Men i andra kategorier hamnar kommunen i botten. Enligt undersökningen har Huddinge näst lägst lärartäthet i landet. Man ligger på topp tre när det kommer till löneutbetalningar till lärare men placeras också högt gällande sjukfrånvaron bland anställda. Enligt statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2019 har Huddinge en sjukfrånvaro på 7,8 procent, högst i länet. Av de sjukanmälda är 50,3 procent långtidssjukskrivna.

 

I kommunens revision lyfts att kommunen saknar ett enhetligt analysverktyg för att hantera frågan om sjukfrånvaro. I en medarbetarenkät från gymnasiet och förskolan 2020, som kommunen sammanställt, lyser staplarna rött när det kommer till arbetsrelaterad utmattning.
 

Kommunen gör nedskärningar

Nytt i Flempan ringde upp Pablo Mendoza, ordförande på Lärarförbundet i Huddinge och lärare. Han tycker att rankningen från det egna fackförbundet ger en rättvis bild av skolan i Huddinge.

– Kommunen gör nedskärningar även i år. När pengarna inte räcker tar man antingen in fler elever i klassrummet eller minskar personal, båda fallen leder till ökad ohälsosam arbetsbelastning, berättar han.

 

Pablo Mendoza fortsätter och frågar oss om vi känner till analogin “the boiling frog syndrome”. När en kock kastar ner grodor i kokande vatten hoppar de ur. Men ökar man temperaturen sakta så märker de inget förrän det är för sent.

– Arbetsbelastningen har sakta ökat och nu kokar vattnet, det leder till en ohälsa. De nya som kommer hit hoppar ur.
 

“Eleverna presterar högt”

Christina Eklund (M) är kommunalråd och ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, hon tycker inte att rankningen är rättvis och tenderar att vara missvisande.

– Jag kan inte tala för andra kommuner men jag tycker inte att Lärarförbundet någonsin har lyft det goda. Ungdomarna i grundskolan i år har presterat högt, berättar hon.

 

Pablo Mendoza håller inte med.

— De elever som presterar bra fortsätter att göra det men det går samtidigt sämre för de som har det svårt. Glappet ökar, säger han.

 

I en delårsrapport om läsåret 2019/2020 för gymnasiet, presenteras svar från en elevenkät. Där kan vi läsa att svaren på frågorna “Jag får extra hjälp om jag behöver” och “Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att nå de olika betygen”, visar på en negativ trend över tid.”.
 

Vad beror det här på, att elever känner såhär?

– Det beror på lärarnas orimliga arbetssituation. En lärare har hand om trettio elever, det blir omöjligt att hjälpa alla lika mycket. Till slut orkar man inte och går sönder, menar Pablo Mendoza.

 

– Elevenkäten är viktig men i år har vi inte kunnat ha muntlig dialog med eleverna på samma sätt som vi haft tidigare, på grund av covid-19. Man kan inte se på elevernas svar ur en vuxens perspektiv, man måste förstå vad ungdomar tänker när de svarar, säger Christina Eklund.
 

Utreder hög sjukfrånvaro

Jelena Drenjanin (M) är ordförande i grundskolenämnden och lyfter fram vikten av att granskningen av den höga sjukfrånvaron i kommunen har genomförts.

– Det är en topprioritering inom kommunen. Vi vill komma gå till botten med detta, berättar hon.

 

Ordföranden flaggar också för att statistik kan bli missvisande. Hon menar att statistik som presenteras om sjukfrånvaro och utmattning oftast klumpas in i kategorier där även övrig skolpersonal inkluderas.

 

Den tionde november presenterar Lärarförbundet 2020 års ranking av kommunerna. Utan tvekan så kommer resultatet att följas av intresserade parter i Huddinge kommun.