Mango sushi i Huddinge gör sitt bästa att följa de nya restriktionerna. Foto: Anna Häll Edstedt

Så bevakas restaurangerna i Huddinge kommun

Av Märta Kero, Anna Häll Edstedt & Isabelle Munier
Sedan den 1 juli är det upp till kommunerna att se till att restauranger och kaféer vidtar åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Nytt i Flempan granskar hur Huddinge kommun har tagit sig an uppdraget.
  • Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) trädde i kraft den 1 juli 2020.
  • Kommunerna ansvarar nu för hela kedjan av tillsyn, från inspektion till beslut.
  • Kammarkollegiet har på uppdrag av Regeringen utbetalat totalt 82 miljoner kronor till kommuner, regioner och Länsstyrelsen i Stockholm.
  • I kommunens dokument finns 190 besök listade.
  • Restauranger Nytt i Flempan besökt: Folkes, Casa Buongiorno, Mango Sushi, Rå&så, Melins, Il forno Castello.

Från den 1 juli fram till årsskiftet är det kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som har ansvaret för att kontrollera att restauranger och kaféer följer corona-restriktionerna. Huddinge kommun har fått drygt 700 000 kronor från regeringen för att ta över tillsynen av smittskyddsåtgärder. Pengarna ska räcka året ut och används till lönekostnader för fyra inspektörer, som mellan den 1 juli och 9 november har gjort cirka 190 kontroller av restauranger och caféer.

– Nu är det enklare att göra kontroller och kräva att smittskyddsåtgärder vidtas, säger Shahram Shahmardian, livsmedelssamordnare i Huddinge kommun.
 

Många restauranger tar sitt ansvar

Kommunen har vid merparten av sina besök bedömt att restaurangernas arbete för att hindra smitta varit tillräckligt – det visar uppgifter som Nytt i Flempan har tagit del av. Kontrollerna ska enligt Shahram Shahmardian ha gjorts under lunchrusning, på helger, sena kvällar och nätter.

– De flesta restauranginnehavare har tagit det här på största allvar och gjort det som krävts; satt upp skyltar och golvmarkeringar, erbjudit handsprit och glesat ut mellan bord och stolar, säger Shahram Shahmardian.

Huddinge kommun har haft få anmärkningar på hur verksamheterna följer restriktionerna.Inspektörerna verkar i allmänhet vara nöjda med de åtgärder som restaurangerna och caféerna har gjort. Endast vid enstaka kontroller har de dokumenterat brister, vilka handlat om att bord och stolar behöver glesas ut. Kommunen har varken gett böter eller förbjudit någon verksamhet.
 

“Kommunen hade kunnat vara tydligare”

Vid besök på ett antal restauranger i Huddinge konstateras att det finns olika uppfattning om kommunens arbete. Samtliga restauranger vi besöker bekräftar att kommunen varit och inspekterat lokalerna ett flertal gånger. Dock upplever många att besöken har avtagit under de senaste månaderna. Den ansvariga på plats när vi besöker restaurang Melins, som kallar sig Affe,  är orolig för att allt fler restauranger börjar tänja på gränserna ifall kontrollerna minskar.

– Det påverkar inte enbart smittspridningen. Det går ut över oss som följer riktlinjerna, vi blir mindre konkurrenskraftiga gentemot de som bryter mot reglerna, säger han.

Informationen om nya restriktioner har stundvis skapat en förvirring hos flera restauranger. Affe tycker att kommunen borde bli tydligare med vilka regler och restriktioner som gäller.

– Jag och andra anställda har fått söka upp och lusläst informationen på egen hand, personligen tycker jag kommunen hade kunnat vara tydligare med vad som gäller.
 

“Det handlar om människors säkerhet”

Chico Kôprülli, restaurangchef på Casa Buongiorno, har uppfattningen att kommunen har gjort ett bra jobb utifrån de förutsättningar de haft. Men han säger också att han själv tagit ett stort ansvar och hört av sig till kommunen vid frågor eller synpunkter.

– Kommunen och vi på restaurangerna måste samarbeta, det gäller att ha en dialog. Jag tycker Huddinge kommun har gjort ett bra arbete, säger Chico Kôprülli.

 

Shahram Shahmardian tycker det överlag har sett bra ut på Huddinges serveringsställen. Han understryker dock att Huddinge kommun inte haft lika stora problem som andra kommuner där det finns fler uteställen och dansställen. En anledning till att det har fungerat bra i Huddinge menar Chico Kôprülli är för att restaurangpersonal och gäster har hjälpts åt.

 

– Det handlar om människors säkerhet, jag går hem till min familj efter jobbet och vill inte smitta mina barn lika lite som gästerna vill det när de går hem till sina. Vi måste alla ta vårt ansvar om det så är myndigheter, kommuner, vi restauranger eller gästerna.