Huddinge kommun anmäls av Konkurensverket för otillåten upphandling och snöröjning. Foto: My Hellberg

Huddinge kommun riskerar två miljoner i böter för otillåten upphandling

Av My Hellberg, Jonas Karanta & Magnus Lindfors
Upphandlingen av snöröjning för över 26 miljoner kronor anmäls av Konkurrensverket. Huddinge kommun försvarar beslutet att inte annonsera inför upphandling med att det rådde synnerlig brådska. Nu kan kommunen komma att böta 2 miljoner kronor i upphandlingsavgift.

En upphandling är den process för inköp av varor och tjänster som genomförs inom den offentliga sektorn. När det ska beslutas om vintervägunderhåll i Huddinge delas kommunen upp i två geografiska områden, östra respektive västra. Därför skapas två avtal. För vintern 2019/20 var det EMAB Anläggning Syd AB och Skanska Industrial Solutions AB som fick ansvaret för kommunens snöröjning efter den direktupphandling kommunen genomförde.

– Vi valde dessa två bolag för deras anbud var de bästa, säger Christian Ottosson, ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.

Enligt Ottosson ska kommunen, trots det pressade tidsschemat, bjudit in minst tio olika aktörer till att delta i upphandlingen.

– Det var inte bara så att vi skrev avtal med EMAB och Skanska, vi gjorde så gott vi kunde.

Huddinge anmäls till konkurrensverket

Konkurrensverket har nu valt att anmäla Huddinge kommun för vad dom menar är en otillåten upphandling. Kommunen valde att direktupphandla vinterunderhåll för över 26 miljoner kronor utan att annonsera för det. Enligt de regler som ska följas vid en upphandling ska annonsering ske samt att man bör räkna med att det kommer ta tid att få allt på plats. Där ligger ett ansvar på kommunen att starta processen i tid.

I september 2019 skrotades en pågående upphandling efter att Huddinge kommun identifierat brister i avtalet och istället påbörjades en ny upphandlingsprocess. Man tog då beslutet att påskynda processen genom att bortse från annonseringsskyldigheten. Kommunen menar att tidsbristen ska ha varit ett giltigt skäl till  deras agerande och menar att de handlade i synnerlig brådska. Konkurrensverket menar dock att kommunen själva satt sig i denna position och att det därför inte är ett giltigt skäl till kommunens agerande   

– Att kontraktet innehöll brister är någonting man bör ha planerat bättre för. Det är även kommunens egna beslut som utgör en del av de brister man upptäckt. Vid ett åberopande av synnerlig brådska i ett sådant här fall bör situationen vara av force majeure, säger Jeanette Åkerberg, föredragande jurist på Konkurrensverket.

Har lidit av kompetensbrist

Huddinge kommun medger att de länge har lidit av en kompetensbrist när det gäller hanterandet av upphandlingar och att det är därför som det blev så här. Kommunen menar dock att problemet är åtgärdat efter att de har bytt ut ledarskapet på förvaltningen. Samtidigt bestrider Huddinge kommun Konkurrensverkets anmälan och menar att det har gjort det bästa av en dålig situation.

– Vi anser att konkurrensverket har fel och att vi hade rätt att göra den här direktupphandlingen. Sen så har vi sparat väldigt mycket pengar på att stoppa den här upphandlingen, så det var absolut rätt beslut att göra. Även om vi får den här boten på två miljoner så har vi sparat minst tjugo miljoner kronor för invånarna och skattebetalarna. Det var rätt sak att göra i ett svårt läge. Men ingen kommun ska behöva hamna i det läget som vi har varit i. Det är därför som vi har gjort ändringar i ledarskapet, säger Christian Ottosson.

För vintern 20/21 har Huddinge kommun handlat upp ett nytt avtal, denna gång med Svevia och Peab. Avtalet sträcker sig upp till fyra år. Inför 2020 höjde kommunen sin budget för vinterväghållning samt sandupptagning efter att kommunen under flera år haft kostnader som överskridit dåvarande budget på 35 miljoner kronor. Christian Ottosson bekräftar att den nya årliga budgeten är 45 miljoner kronor.