Al-Azharskolan i Vällingby. Foto: Mellanie Haddad

Trots kritiken − Al-Azharskolan får mer bidrag

Av Sean Johnstone, Mellanie Haddad, Gustaf Leijon Edlund
Den kritiserade Al-Azharskolan fortsätter att ansöka om bidrag från Huddinge kommun, samtidigt som Skolverket kräver dem på miljonbelopp. Kommunen är enligt skollagen tvungna att ge dem pengar − trots att skolan är dotterbolag till en stiftelse vars grundare och styrelsemedlemmar dömts till fängelse för ekobrott.
Skolan har idag 700 elever i årskurserna F-klass till och med 9:e klass. Eleverna på skolan kommer från hela Stockholmsområdet men framförallt från Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Husby, Sundbyberg, Järfälla och Botkyrka.
Al-Azharstiftelsen driver även en grundskola i Örebro.
Enligt Skolverket fick Al-Azharskolan i Vällingby ett totalt statsbidrag på 4 223 030 kronor för 2020.

Det har stormat ordentligt kring Al-azharstiftelsen det senaste året. Grundaren av stiftelsen lät föra ut omkring 10 miljoner kronor, skattepengar som skulle gått till skolverksamhet, från stiftelsen i syfte att starta en islamisk bank. Den 51-årige grundaren till stiftelsen dömdes den 17 oktober 2019 av Svea hovrätt till fängelse i fyra och ett halvt år för grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och grov penningtvätt. Även tre andra styrelsemedlemmar dömdes till 10 månaders fängelse för bland annat grovt bokföringsbrott. Samtliga dömdes även till näringsförbud.

 

Könssegregerad undervisning

Al-Azhars grundskolor har även fått skarp kritik för att ha bedrivit könssegregation på sina skolor. Bland annat rapporterades att skolan i Vällingby hade könsuppdelade gymnastiklektioner, och att de lät flickor använda skolbussens bakre dörr medan pojkarna fick kliva på i den främre.

Trots detta så har stiftelsen fått behålla sitt tillstånd att driva skola, och fortsätter att ansöka om bidrag – däribland från Huddinge kommun.

Huddinge kommun betalade ut mellan 59 731 och 98 627 kronor per elev till Al-Azharskolan under 2020, och kommer i veckan att ta ett beslut om att ge fortsatta bidrag till skolan under 2021. Beloppet varierar beroende på vilken årskurs eleven går i.

Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden i Huddinge kommun, säger att kommunen inte kan vägra att ge pengar så länge skolan har tillstånd.

− Generellt är skollagen utformad som så att vi är tvungna att ge pengar till den skola våra elever väljer. Skolpengen följer eleven, inte skolorna, säger Jelena Drenjanin.

 

Kan inte neka
Enligt lagen om bidrag på lika villkor så ska elevens hemkommun lämna bidrag för varje elev som deltar i utbildningen. I praktiken är det alltså ändå skolorna som pengarna går till.
Det är inte kommunen som beviljar eller nekar tillstånd till skolorna, utan Skolinspektionen. Däremot så är det just dessa pengar, pengar tänkta till skolverksamhet, som den fängelsedömda stiftelsegrundaren hade tänkt starta en islamisk bank med.

 

Av Al-Azharskolans årsredovisning för 2019 framgår att skolan vid tillfället fortfarande var ett helägt dotterbolag till stiftelsen. Skolan har alltså fortfarande en mycket stark koppling till stiftelsen.

 

Nytt i Flempan har sökt skolan för en kommentar.