Ensamt rådjur står mitt på en bilväg omringat av skog

Rådjuren är det mest förekommande djuret i viltolyckor Foto: Pixabay

Fler rådjursolyckor väntas i Botkyrka

Av Anton Lundholm
När hösten kommer ökar även viltolyckorna på Sveriges vägar. Viltolyckorna har under en längre period blivit fler och fler och kurvan ser ut att fortsätta stiga. I Botkyrka kommun, precis som i Sverige i stort förekommer det flest olyckor med rådjur.
1. Markera var det hänt. Om det är vildsvin märk upp först efter ca 150 meter. Skadat vildsvin kan vara argt och rädd, håll därför avstånd.

2. Även om djuret springer iväg efter krock rapportera till polisen. Djuret kan vara för skadat och kan därför behöva avlivas.

3 .Rapportera alltid in viltolyckor. I Sverige är det rapporteringsplikt vid kollision med alla större djur. Det är straffbart att smita från viltolycka.

– Rådjur är den art som vi får flest utryckningar på. Det finns flest av dem i kommunen och de rör sig också över störst områden i jämförelse med andra djur, samtidigt som vildsvin ökar mest i antal just nu, säger Jan Andersson, eftersöksjägare i Botkyrka kommun.

Enligt en ny rapport från Försäkringsbolaget If har antalet viltolyckor ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. I rapporten skriver man bland annat att antalet olyckor orsakade av rådjur ökat med nästan en tredjedel de senaste fem åren. 

 

Siffror över viltolyckor från det Nationella Viltolycksrådet visar att det även i Botkyrka kommun ökat kraftigt sedan bara några år tillbaka. 2015 rapporterades det in 122 viltolycksfall totalt men bara året efter, 2016 hade siffran stigit till 162 fall. I Botkyrka fortsatte denna negativa trend och det var inte förens förra året (2019) som kurvan sjönk lite, men då inte i närheten till den låga siffran 2015.

 

– I år tror jag att vi kommer få mer inrapporterade fall än tidigare år. På grund av den milda vintern förra året så överlevde fler djur och de hade bättre tillgång till mat. 

 

Rådjurens brunstperiod är under sommaren vilket gör att antalet ökar och ju fler rådjur i våra skogar desto större risk för olyckor. 

 

Andersson konstaterar att med höstmörkret kommer även fler viltolyckor. De flesta olyckor sker efter klockan 21.00 på kvällen och framförallt i kollisioner med bilar intill skogsområden. För att minska antalet missöden menar Andersson att en lösning kan vara att sätta upp fler stängsel, men att det finns ett ansvar som bilförare också. 

 

– På kvällen är det vanligtvis färre bilar ute och ju färre bilar desto snabbare brukar människor tycka att man kan köra. Nu när det blir mörkare ute gäller det att vara extra uppmärksam.