Nu prisas Botkyrka kommun för det pågående trygghetsarbetet. Foto: Pixabay/Saed Abu Hmud.

Botkyrka kommun prisas för sitt trygghetsarbete

Av Julia Gillan
Under åren har det rapporterats om kriminella konflikter och våldsutveckling i Botkyrka. I år har man därför påbörjat ett nytt samarbete med det kunskapsbaserade systemet Embrace, ett arbete som kommunen nu prisas för.

När polisens nationella operativa avdelning, NOA, offentliggjorde listan på utsatta områden 2019 fanns hela norra Botkyrka med. Områdena på listan benämns som utsatta när det är geografiskt avgränsat och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället samt präglas av låg socioekonomisk status. Detta är något som kommunen tagit på allvar och som även givit resultat. Botkyrka kommun, tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund, polisen och Botkyrkabyggen utsågs i oktober till årets brottsförebyggare och prisades för sitt trygghetsarbete.

 

– Det är kul att andra ser och uppmärksammar detta arbete. Det är många som har gjort ett gediget arbete för att utöka samarbetet mellan olika aktörer för att utveckla trygghetsarbetet i Botkyrka, säger Edvard Unsgaard, tf pressansvarig i Botkyrka kommun, till Nytt i flempan.

 

På polisens hemsida säger Andrés Muñoz, operativ samordnare vid lokalpolisområde Botkyrka, att arbetet givit resultat. En av anledningarna är det kunskapsbaserade brottsförebyggande systemet Embrace som kommunen nyligen började använda sig av. Funktionen hjälper till att kartlägga problem, för att sedan analysera och prioritera bland dem. Detta sker i samarbete med kommunen, polisen och allmännytta som bostadsföretaget Botkyrkabyggen. Det här har visat sig ge ett effektivare arbete.  

 

Så här lyder juryns motivering: 

 

”För sitt utmärkta arbete med veckolägesbilder och tertialanalyser. Kommunen och deras samverkanspartners, som tillsammans utgör det lokala EST-nätverket, imponerar i hur de systematiskt förbereder sig inför sina veckomöten och tertialanalysmöten. De blir effektiva med fokus på analys, samordning av insatser och uppföljning.”

 

– Jag ser framemot att vår samverkan blir ännu starkare och kan bidra till en ökad trygghet för alla Botkyrkabor, säger Ebba Östlin ordförare i Botkyrkas kommunstyrelse.