Chattboten Kommun-Kim är Botkyrka kommuns nyaste tillskott. Foto: Julia Gillan.

Chattbot blir ny kontaktväg

Av Lukas Abrahamson
Chattboten Kommun-Kim är Botkyrka kommuns nyaste tillskott. Den är utvecklad av Softronic AB och ska förenkla de boendes service.

Chattboten finns redan i ett flertal kommuner i Sverige men ska nu även kunna hjälpa medborgarna i Botkyrka kommun att svara på deras frågor. Kommun-Kim kommer finnas på kommunens hemsida. Chattboten kommer kunna svara på alla frågor som rör kommunen, det kan handla om allt från skola till bygglov. Ställer man en fråga om bygglov till boten så kommer man få flera förslag som rör bygglov. Exempelvis, ”när behövs bygglov”, ”vad är avgiften för bygglov” eller ”när behöver man ansöka om bygglov”. Den är just nu under upplärning och kommer ha svårt att svara på alla frågor till en början men ju fler frågor som ställs till den, desto mer kommer den kunna besvara.

 

– Syftet med Kommun-Kim är att göra det lättare för Botkyrkaborna att få hjälp med sina ärenden, Fredrik Gladh, Botkyrka kommuns kommunikationschef, till Nytt i Flempan.

 

Chattboten kommer vara ett komplement till den service som redan finns på kommunens hemsida. Möjligheten att kontakta kommunen via de vanliga kontaktvägarna som e-post, telefon eller personligt besök finns kvar. Fredrik Gladh förklarar att Botkyrka kommun fått in olika förslag på förbättringar från medborgare men att Kommun-Kim är något de valt att implementera själva för att förenkla servicen.

 

– Det är inget förslag från de boende i kommunen utan det är ett behov vi fångat upp. Kommun-Kim är ett pilotprojekt och det kommer att utvärderas om ett år, fortsätter Fredrik Gladh.