Konstkuben i Fittja engagerar. Foto: Julia Gillan.

Konstkuben i Fittja engagerar och inkluderar

Av Julia Gillan
Projektet Konstkuben har i flera år drivits av Botkyrkabyggen i hopp om att inkludera och skapa ett tryggare område för kommunens invånare. Där får människor chansen att berätta sina historier via konsten. Den här gången var det en grupp 10-åringars tur.

Det nya verket producerades den här gången av en grupp 10-åringar. Foto: Botkyrkabyggen.

På FN-dagen den 24 oktober var det dags för invigning av det nya verket som den här gången producerades av en grupp 10-åringar. På tavlan gestaltas en superhjälte, regnbågar, munskydd och 10-åringarna själva. Under ledning av konstnären Saadia Hussain och fyra andra har konstverket skapats i ateljen på Mångkulturellt Centrum. “Projektet med Konstkuben bidrar till att jämna ut makten i samhället. Varje projekt ger oss nya ingångar till invånarna i Fittja och vi vill inkludera fler”, säger Saadia Hussain på Botkyrkabyggens hemsida, som även var den som ledde arbetet med seniorernas, mammornas och systrarnas konst. 

 

Projektet som Botkyrkabyggen bekostat och initierat görs som en del i deras arbete för social hållbarhet. Även för att öka tillit och trivsel i bolagets områden.

 

– Vi vill synliggöra Fittjabornas berättelser. Många som bor i Fittja är personer som sällan syns eller hörs i det offentliga rummet, säger Charlotta Lundström, pressansvarig på Botkyrkabyggen. Tanken är att genom konstverken öka gemenskapen och tilliten. 

Invigning av tioåringarnas konst i Regnbågsparken. Foto: Botkyrkabyggen.

Charlotta Lundström menar att det är när vi ser och lyssnar på varandra som vi förstår varandra. Hon berättar också att allt Botkyrkabyggen gör har de knutit till olika mål i FN:s globala agenda. Arbetet med konstkuben bidrar bland annat till mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Detta står bland annat om målet: “Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld“.

 

Vid Värdshusvägen som ligger centralt i Fittja, finns verket nu tillgängligt för alla att se. I samband med invigningen tillkännagavs även parkens nya namn. Efter en omröstning på internet fick parken, som omger konstkuben, fick namnet Regnbågsparken. Detta skriver Botkyrkabyggen på sin hemsida. “Regnbågen med sina tätt sammanfogade färger är en symbol för hopp, en bro mellan olika världar.”

Stort engagemang och glädje på invigningsdagen. Foto: Botkyrkabyggen.