Samtliga kommuner i Stockholms län har en minskad invandring. Foto: Jan Augustsson

Färre nyanlända i Botkyrka till följd av covid-19

Av Felicia Liljehäll
Reserestriktioner, stängda gränser, karantän och indragen rätt att söka asyl. Det blir allt svårare för flyktingar att ta sig till Sverige på grund av coronapandemin. Statistik över antal nyanlända i Botkyrka kommun visar kraftigt minskade siffror.

Samtliga stora mottagarländer i Europa har rapporterat om kraftigt sjunkande antal nya asylsökande. Under april 2020 minskade antalet asylsökande i Sverige till mindre än hälften jämfört med april 2019. Botkyrka är en av alla kommuner i landet som tagit emot färre nyanlända i år. 

 

– Botkyrka kommun har tagit emot färre nyanlända och det är ju självklart på grund av pandemin. Vi har ju minskad rörelse till Sverige generellt, säger Peter Wikman, utvecklingsledare för statistik i Botkyrkas kommunstyrelse.

 

När coronapandemin slog till mot världen innebar det stora konsekvenser för människor på flykt. Enligt UNHCR har minst 167 länder helt eller delvis stängt sina gränser för att minska spridningen av covid-19. 57 av dessa gör ingen skillnad för personer som söker asyl. Utöver detta införde många länder i Europa nationella reserestriktioner och flera länder sattes i karantän i början av året. Regeringen menar att rätten att söka asyl vid yttre gräns har pausats eller upphört helt i vissa länder.

 

Enligt statistik från Migrationsverket så tog Botkyrka kommun emot 178 nyanlända förra året, både anvisade och personer som bosatt sig i kommunen på egen hand. I år har kommunen hittills tagit emot 48 personer, till och med augusti. Året är inte slut än men redan nu kan man se en kraftig minskning av antal mottagna nyanlända. Detta är ett tydligt mönster i alla Stockholmskommuner, oavsett storlek eller folkmängd.

Sedan den första januari 2020 gäller lagen om att en asylsökande som bor i ett område med en befolkning med lägre inkomst, inte har rätt till dagsersättning eller särskilt bidrag.  Förväntningarna är att detta ska leda till att fler asylsökande väljer att bo i områden med bättre förutsättningar för dem.

 

 “Den allmänna samhällstrenden av ökade skillnader lokalt och nationellt, mellan de som har det bra och de som lever under socioekonomiska svåra förhållanden, gäller också i Botkyrka.” skriver Botkyrka kommun i ett dokument på sin hemsida. Den nya lagen kommer alltså att påverka nyanlända som vill bosätta sig i området eftersom Botkyrka räknas som en kommun med en befolkning med lägre inkomst. Peter Wikman tror att detta också kan vara ytterligare en förklaring till varför kommunen tagit emot färre nyanlända i år. 

 

– Svårt att säga om den minskade invandringen till Botkyrkaområdet beror på pandemin eller den nya lagstiftningen, men jag gissar på att det beror på pandemin, säger han.