Behovet av att samtala med någon har ökat under coronapandemin. Foto: Privat bild från Botkyrka kvinno- och tjejjour.

Tjejjour startad i Botkyrka

Av Ahmed Musse Abdigadir
På grund av coronapandemin har behovet av kvinnojourer ökat i Stockholm. I Botkyrka har man nu därför valt att starta en särskild verksamhet som ska hjälpa unga tjejer. Syftet är att nå ut till fler tjejer och killar om vad samtycke innebär och även göra förebyggande insatser för att skapa en trygg framtid för unga tjejer.

Under hösten har Botkyrka kvinno- och tjejjour startat en telefonlinje för unga tjejer. Den ska hjälpa tjejer som har råkat utför våld, sexuella övergrepp, lider av psykisk ohälsa eller som behöver stöd i vardagen. 

Grundare och initiativtagare till verksamheten är Samira Ekman. Hon är även socionomstudent på Södertörns högskola. Eftersom hon är vice vd i styrelsen för föreningen Botkyrka kvinno- och tjejjour så har hon haft insyn i verksamheten och sett behovet för den nya satsningen från första parkett.

– Kvinno- och tjejjourens uppdrag är att ge stöd åt våldsutsatta kvinnor och tjejer samt stärka deras positioner i samhället, säger Samira Ekman.

Samtalen har ökat

Det är socialtjänstens uppgift att placera våldsutsatta kvinnor och tjejer på olika skyddsboenden. Niloufar Safarzadeh är gruppledare och samordnare på enheten för våld i nära relationer på Botkyrka kommun. Hon säger att hon inte vet om behovet av en tjejjour i Botkyrka behövs men att samtalen till enheten har ökat. 

– Jag kan inte säga om beror på corona eller om det är samhällsdebatten som gjort att fler samtal har inkommit till oss den senaste perioden. Men oavsett så gör vi allt vi kan för att placera de drabbade på olika skyddsboenden.

Det är inte Botkyrka kommun som självt upphandlar platserna. Det är istället ett samarbete mellan olika kommuner som gör att platser på skyddsboenden blir tillgängliga. 

– Har vi till exempel en ung tjej från Botkyrka som råka ut för hedersvåld kan vi ju inte placera henne i samma kommun som hon bott i tidigare. Vi måste tänka på ett annat kring säkerhet än andra enheter behöver göra, säger Niloufar Safarzadeh.

Samira Ekman förklarar att hon kan se att behovet av att ha någon att samtala med växer sig större i de flesta kommuner i Stockholm under rådande coronapandemi. 

Bland kvinnor så har samtalen till kvinnojourerna minskat under samma period. Det beror på att kvinnor som ringer dit ofta bor  tillsammans med sina förövare. I med rekommendationen att vara hemma så mycket som möjligt under coronapandemin, så har dessa kvinnor inte i samma uträckning som tidigare möjligheter till att kontakta jourerna. Det har lett till att telefonerna tystnat.  

Fokus på unga tjejers självförtroende

Samira Ekman har varit i kontakt med andra stödjourer för unga tjejer i Stockholm för att kunna se hur den nya verksamheten som bäst kan arbeta. I samtalen med de andra tjejjourerna lyfts behovet av att stärka unga tjejers självkänslor och att prata om sexuella övergrepp fram det viktigaste stödet. Samiras nystartade tjejjour riktar sig till alla i kommunen som identifierar sig som tjejer.  

Förutom dessa saker kommer verksamheten att besöka skolor för att utbilda tjejer och killar om behovet av jämställdhet.

Är förebyggande insatser viktiga i ert arbete?

– Absolut! Om vi kan nå fram till fler unga killar så är det en vinst för oss och övergreppen kommer ju då att minska över tid, om det får den effekten vi önskar, säger Samira Ekman.