ABF Botkyrka-Salems trygghetssatsning ”För Botkyrka Framåt”. Foto: Isabelle Munier

Digital trygghetssatsning mot våld och kriminalitet i Botkyrka

Av Isabelle Munier
ABF Botkyrka-Salems trygghetssatsning ”För Botkyrka Framåt” har bildning i fokus. Föreläsningar och workshops om macho-kultur, våld och kriminalitet ska mobilisera barn och vuxna mot den ökade otryggheten. Evenemangen skulle hållas lokalt på fritidsgårdar, men efter skärpta råd från Folhälsomyndigheten sker nu satsningen digitalt. – Vi ställer inte in – vi ställer om säger verksamhetsutvecklare Mohammed Ryback.

Efter att en 12-årig flicka mördades i en drive by-skjutning i somras har behovet av att mobilisera barn och vuxna mot den ökade otryggheten i Botkyrka blivit allt större. Svaret blev en bred trygghetssatsning med bildning i fokus. 

– Det har mottagits väldigt positivt. Det är många som kontaktat oss med både idéer och förslag för att själva arrangera något inom ramen för programmet, säger Sebastian Flygar, Tumbabo och ombudsman på ABF Botkyrka-Salem 

Programmet startade den 30 oktober med en Facebooksänd paneldebatt där bland andra inrikesminister Mikael Damberg (S), kommunpolisen Martin Lazar och ex-kriminelle föreläsaren Mehdi Adnan Moussa talade. Under hösten kommer även verksamma aktörer inom Botkyrkas kvinnojour, socialtjänst och ungdomsjour delta i programmet som nu sker digitalt.

– För oss handlar det om att få en så bred satsning som möjligt. Med bred menar vi att programpunkterna ska täcka en variation av perspektiv på frågan. Vi vill få igång samtal kring dessa frågor, väcka intresse och få människor att se sin egen del av lösningen, säger Sebastian Flygar. 

Hur påverkas satsningen av den digitala omställningen? 

– Allting är inte helt klart ännu. Hittills har dock alla personer varit öppna för digitala lösningar. Det digitala kan föra med sig fördelar men kräver mer av samtalsledarna. Det ställs krav på kreativitet för att hitta de bästa lösningarna utifrån de givna ramarna, säger Sebastian Flygar. 

Hur gör ni så att satsningen får så stor räckvidd som möjligt? 

– Det viktiga för oss är att skapa ett engagemang. Vi är övertygade om att mängden aktörer som deltar i programmet är viktigt för innehållet och räckvidden. Självklart är även sociala medier en viktig kanal, avslutar Sebastian Flygar.