Avfallsanläggningen i Kassmyra. Foto: Privat/Camilla Eriksson (C), vice ordförande i miljö- och hälsovårdsnämnden i Botkyrka. Foto: Privat.

Ifrågasatt sophantering utreds av åklagare

Av Sean Johnstone
Det omtalade ”sopberget” i Kassmyra utreds nu av åklagare. Frågan har väckt starka reaktioner hos lokalbefolkningen. Problemet med dålig avfallshantering berör dock inte bara Botkyrka, och enligt Camilla Eriksson (C) behövs det en ändring på nationell nivå för att nå fram till en lösning.

”Sopberget” i Kassmyra har väckt starka reaktioner hos lokalbefolkningen ända sedan 2016. Bland annat gjordes en namninsamling för att få ett stopp på den ansvarslösa sophanteringen. 

Namninsamlingen ledde bland annat till att Myrna Persson, Miljöpartiets ledare i Botkyrka och gruppledare för miljö- och hälsovårdsförvaltningen, valde att lämna alla sina politiska uppdrag. MP-politikern sade i ett pressmeddelande den 30 september i år att hon ”inte ville låta sin person stå i vägen för det fortsatta arbetet framåt” och att hon ”ser fram emot att läsa om en bra lösning för Kassmyra.” 

Översiktsbild över området kring Kassmyra. Foto: Satellitbild från Google Earth

Verksamheten har avstannat 

Nu kan man dock vara på god väg att nå en lösning då Länsstyrelsen har polisanmält de inblandade företagen för miljöbrott, och fallet utreds av en åklagare. Två av företagen inblandade i härvan har redan försatts i konkurs, och konkursförvaltaren Morgan Kvarnström säger till Expressen att han kan konstatera att verksamheten avstannat helt.

Borttagandet av avfallet kan dröja

Camilla Eriksson (C) är vice ordförande i miljö- och hälsovårdsnämnden i Botkyrka, och säger till Nytt i Flempan att arbetet med att få bort sophögen är problematisk. 

− Vanligtvis är det företagen som bedriver verksamheten som är ansvariga för att få bort avfallet. Det blir dock svårare i detta fall då företagen i fråga har gått i konkurs.

Camilla Eriksson berättar även att det just nu pågår en process med konkursförvaltaren för att försöka nå fram till en lösning, och att det kan dröja innan avfallet är avlägsnat.

När vi frågar om kommunen har något konkret sätt att förhindra att något liknande ska ske i framtiden så säger Camilla Eriksson att en sådan plan inte finns i nuläget. Hon lägger dock till att lagstiftarna jobbar på det, men att hennes personliga åsikt är att det behövs en ändring på en nationell nivå då problemet inte är unikt för Botkyrka, och att liknande fall skett runtom i landet. En anledning till varför sådana här brott sker kan enligt Camilla Eriksson vara att sophantering kan upplevas som en ”tråkig” miljöfråga.

− Det är väldigt lätt att sådana här frågor glöms bort. Många vill gärna bygga om och renovera bostäder, men man kanske inte tänker lika mycket på vad som faktiskt händer med själva rivningsmaterialet, säger Camilla Eriksson. 

Slutligen säger hon att det är angeläget att branschen som helhet bör saneras. Inte bara för miljöns skull, utan så att seriösa aktörer inte utkonkurreras på grund av till exempel prisdumpning.