Bara 56 procent av Botkyrka kommuns grundskoleanställda har lärarlegitimation. Foto: Olle Ahlén

Få utbildade lärare i Botkyrka – Tullinge sticker ut

Av Olle Ahlén
Skolverkets huvudregel är att endast lärare med lärarlegitimation kan få tillsvidareanställning. Trots det är det lite mer än hälften av lärarna i Botkyrka som har legitimation, långt under genomsnittet i Sverige

På endast fyra av Botkyrka kommuns sjutton grundskolor där statistik förs är antalet lärarlegitimerade över genomsnittet i Sverige. I genomsnitt är 70,1 procent av lärarna på grundskolorna runt om i landet legitimerade, men i Botkyrka kommun är endast 56,3 procent av lärarkåren utbildad. På sju av skolorna i kommunen är inte ens hälften av lärarna legitimerade. 

Emanuel Ksiazkeiwicz (S), ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka, menar att lärarbristen är påtaglig i hela Stockholmsområdet och att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Faktum är att Sverige beräknas sakna 65 tusen lärare år 2025 enligt Skolverket.


Emanuel Ksiazkeiwicz (S) menar att det är svårt att rekrytera lärare till områden med låg socioekonomisk status. Foto: Botkyrka kommun.
 

– Det absolut viktigaste vi kan göra är att få behörig personal till våra skolor i Botkyrka, men just nu är det en enorm konkurrens om att lyckas anställa utbildade lärare i Stockholmsregionen, säger han.

De privata skolorna Freinetsskolan Kastanjen och Svenskfinska skolan ligger sämst till när det gäller andelen utbildad personal. På Freinetsskolan har 32,2 procent av personalen legitimation och på Svenskfinska är strax under 40 procent av personalen utbildad. Detta är dock någonting Freinetsskolan Kastanjens rektor, Maria Nordjemen Hard menar är helt felaktigt.

– Siffrorna stämmer absolut inte. Jag vet inte varifrån underlaget kommer, men så låg andel utbildade lärare har vi aldrig haft på skolan och jag har arbetat på Kastanjen i femton år. 

Enligt Maria Nordjemen Hard har Freinetsskolan Kastanjen en lärarbehörighet på cirka 70 procent. Flera i personalen håller dessutom på utbilda sig just nu, vilket gör att skolan kan kliva upp i toppen av kommunen under läsåret, enligt rektorn.  

Det geografiska läget påverkar

Faktum är att det geografiska läget verkar ha störst inverkan på om skolan har hög andel lärarlegitimerade eller inte. Om skolan är kommunal eller privat kvittar.

 

I Tullinge finns tre av de fyra skolor i kommunen där genomsnittet är högre än i resten av landet. 

 

– Det är lättare att rekrytera lärare till områden som har starkare socioekonomisk status. Skolsegregationen handlar inte bara om eleverna, utan även om personalen, säger Emanuel Ksiazkeiwicz (S).

 

Att utbildad skolpersonal i kommunen ligger under rikssnittet är någonting Emanuel Ksiazkeiwicz (S) vill ändra på. Bland annat påpekar han att Botkyrka kommun har näst högst lärarlöner i hela landet. Dessutom erbjuder kommunen fler förstelärarplatser i kommundelar med sämre socioekonomisk status för att locka mer personal till skolor i utsatta områden. Tullinge har högre andel utbildad personal, men har enligt Skolverkets statistik färre lärare på fler elever. I kommundelar med sämre socioekonomisk status är lärartätheten per elev högre. 

 

Emanuel Ksiazkeiwicz (S) vill också poängtera att Botkyrka kommun är en av kommunerna i Stockholmsområdet som erbjuder praktikplats till lärarstudenter.

 

– Lärarstudenter kan få en fot in i Botkyrka och vi kan få en fot in hos dem. De är ett bra sätt för oss att kunna rekrytera och få kompetensförsörjning, säger han.