Botkyrkabyggen var snabba på att sätta in åtgärder för att underlätta för sina hyresgäster, när pandemin spreds i Sverige. Foto: Naimi Lundegård

Trots coronaoro - färre inkassoärenden

Av Naimi Lundegård
Hyresgäster vittnar om en oro för att inte kunna betala sin hyra som följd av coronapandemin. Samtidigt har Botkyrkabyggen skickat färre ärenden till inkasso denna höst, jämfört med samma period förra året. "Det är naturligtvis positivt" säger Charlotta Lundström, pressansvarig för Botkyrkabyggen.

Hyresgästföreningens enkät på nationell nivå från juli visade att fyra av tio hyresgäster hade fått minskade inkomster som följd av pandemin och lika många var oroade över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av detta. På det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen fanns samma oro för sina hyresgäster. 

– Vi har inte varit ensamma om att vara oroliga för hur det skulle bli för våra hyresgäster, säger Charlotta Lundström, pressansvarig på Botkyrkabyggen. 

Botkyrkabyggen var snabba på att sätta in åtgärder för att underlätta för sina hyresgäster, när pandemin spreds i Sverige. Foto: Naimi Lundegård

Bättre än befarat 

Men det visade sig att det inte alls skulle bli som Botkyrkabyggen trodde. Istället har beloppen till inkasso minskat under hösten, jämfört med samma period förra året och endast 0,3 procent har under hösten i år sökt anstånd eller avbetalning. 

– 98,9 procent av våra hyresgäster har betalat in sin hyra i september, det är naturligtvis väldigt positivt och bättre än vad vi befarade, säger Charlotta Lundström. 

Siffror från Botkyrkabyggen visar att i år gick 585 000 kronor till inkasso för hyran i september vilket kan jämföras med september hyran 2019 då samma belopp låg på 595 000 kronor. 

– Botkyrkabyggen har som andra kommunala bostadsföretag innan corona haft hyresgäster som varit sena med sin hyra och då går det direkt till inkasso. Vi var oroliga för att det skulle bli ännu fler när pandemin slog till, menar Charlotta Lundström. 

 

En bostad prioriteras i pandemin

Charlotta Lundström tror att en av anledningarna till att allt fler har betalat in hyran under pandemin kan vara att hyresgästerna har prioriterat sina utgifter annorlunda. 

– Hyresgästerna förstår att man måste prioritera sin bostad och att det är en av de viktigaste sakerna att kunna betala för. Det är lättare att avstå från andra utgifter då. 

 

Botkyrkabyggen var snabba på att sätta in åtgärder för att underlätta för sina hyresgäster när pandemin spreds i Sverige. 

Bland annat förlängdes tiden för avbetalning från tre till sex månader. Botkyrkabyggen har sedan tidigare ett nära samarbete med Botkyrka kommun. Det samarbetet intensifierades under pandemin med allt tätare uppföljningar med hyresgäster som socialförvaltningen tidigare varit i kontakt med. Verksamheten såg även till att bemanna upp med personal som kunde ringa runt till hyresgäster som blivit sena med inbetalningarna.  

– Vi pratade om hur det kom sig att de var sena med inbetalningarna, men vi har också ringt för att förklara varför det är viktigt att inte samla på sig skulder, säger Charlotta Lundström. 

 

Ingen tanke på att sluta 

Även om framtiden är oviss ser Charlotta Lundström ingen anledning att ändra eller avsluta de nya åtgärderna just nu. 

– Eftersom resultatet har blivit så bra har vi ingen anledning att ändra tillbaka det i nuläget.