Stockholmsenkäten visar att fler nior i Botkyrka 2020 har testat narkotika än på åtta år. Foto: Thought Catalog/Unsplash

Allt fler högstadieelever har testat droger

Av Albin Ekström
Var tionde niondeklassare i Botkyrka har någon gång använt narkotika, visar den senaste Stockholmsenkäten från 2020. Det är den högsta siffran i kommunen på åtta år.
– Otroligt tragiskt att det är så många nior, säger Grindtorpsskolans rektor Satu Vanhanen.

Stockholmsenkäten är framtagen av Stockholm stad och riktar sig till elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. Enkäten genomförs vartannat år och är till för att kartlägga elevernas drogvanor men även brottsvanor, trygghet och hälsa.

Drygt 700 elever i årskurs nio från Botkyrka deltar i undersökningen där de bland annat får svara på frågor om de någon gång använt narkotika, om de blivit erbjudna att testa narkotika och om de har testat att sniffa.

2016 svarade fem procent av flickorna och åtta procent av killarna i årskurs nio i Botkyrka att de någon gång använt sig av narkotika. Det var de lägsta siffrorna under det föregående decenniet. Nu ökar narkotikaanvändningen igen. Faktum är att siffrorna från Stockholmsenkäten 2020 är de högsta på åtta år. Var tionde flicka och pojke kryssade i att de testat någon av de olika narkotikapreparaten.

"En fråga för hela samhället"

– Det är otroligt tragiskt att det är så många nior som hamnar i det här trots att Botkyrka kommun har ett bra förebyggande arbete. Det här är inte bara en skolfråga utan en fråga för hela samhället om hur vi tillsammans kan arbeta mot narkotika, säger Satu Vanhanen.

Det är inte bara användandet av narkotika som har ökat. Även antalet elever i årskurs nio som har blivit erbjudna att testa eller köpa droger har de senaste två åren nått nya nivåer. Av de som aldrig testat narkotika svarade 20 procent av killarna och 27 procent av flickorna år 2018 att de har blivit erbjudna. I år kryssade 24 procent av killarna och 21 procent av flickorna i rutan att möjligheten att testa preparaten har funnits.

Var fjärde kille har testat

Andelen killar som har haft möjligheten att testa narkotika har sedan 2010 varit runt 20 till 25 procent. Det som dock är anmärkningsvärt är att 2018 var det en större andel flickor (27 procent) än pojkar (20 procent) som blivit erbjudna att testa de olagliga preparaten. I årets Stockholmsenkät var det återigen fler pojkar som svarat att möjligheten att testa narkotika har funnits.

– Nu har inte jag varit rektor på Grindtorpsskolan allt för länge men jag har ingen upplevelse av att det har sålts droger på skolan. Däremot vet jag att det sker i Alby centrum, säger Satu Vanhanen.

Hur skulle ni i skolan agera om en elev är påverkad av narkotika?

– Vi skulle direkt ringa till elevens föräldrar för att låta personen i fråga gå hem. Sedan gör vi såklart en orosanmälan.

Grindtorpsskolans rektor tycker att kommunikationen mellan olika aktörer för att motverka narkotikaanvändningen fungerar bra.

– Botkyrka kommun har ett jättebra samarbete med polisen och socialtjänsten. Om vi känner oro kring vad en elev gör på fritiden så har vi olika möten. Sedan har vi börjat främja och förebygga detta längre ner i åldrarna, säger hon.

 

Fotnot: År 2014 var det för få deltagare i Botkyrka och därmed finns det inga jämförbara siffror från de året.