"Det kom som en chock och vi blev såklart mycket ledsna"

Av Felix Öste Personne
I slutet av oktober stängdes alla fritidsgårdar för barn mellan 12 och 16 år i Botkyrka på grund av coronasmittan som ökar särskilt bland unga. Anita Hiitti, verksamhetschef på fritidsgården southside i Tumba är orolig för konsekvenserna av beslutet som tvingar unga att söka sig till andra platser efter skoltid.

Den 30:e oktober meddelade Botkyrka kommun att man skulle stänga kommunens nio fritidsgårdar med omedelbar verkan fram till 19:e november med möjlighet till förlängning på obestämd tid. Beslutet togs av kommunen efter att Folkhälsomyndigheten skärpt de allmänna råden för Region Stockholm på grund av ökad smittspridning. 

En av de fritidsgårdar som tvingats stänga är Southside i Tumba. Här kan vanligtvis ungdomar i alla åldrar samlas för att ägna sig åt allt från bakning till dataspel och frisörstyling. Men nu har de tvingats stänga all verksamhet förutom för de yngre barnen mellan 10 och 12 år, eftersom de omfattas av skollagen.

 Anita Hiitti, Southsides verksamhetschef berättar att beslutet kom mycket plötsligt för henne och de sju andra anställda på gården.

– Det kom som en chock och vi blev såklart mycket ledsna för våra besökares skull, vi hann inte prata med ungdomarna och förbereda dem på vad som skulle ske. Vi hade planerat för en höstfest samma kväll som vi var tvungna att ställa in och några besvikna ungdomar kom förbi och frågade varför det var just de som tvingades hålla sig borta. 

Southside vill nå ut till ungomarna på annat vis

Hiitti berättar att de nu ställt om verksamheten och försöker söka upp de ungdomar som nu vistas utomhus istället för att vara på fritidsgården. 

– När vi frågade kommunen sa de först att vi inte fick ha någon aktivitet för ungdomarna, ingen uppsökande verksamhet. Efter en vecka sa de att vi fick ha uppsökande verksamhet om vi ville. Vi hade uppsökande på test, gick ut på kvällen mot centrum. Mot bussterminalen och där de “hänger”. Vi ska ha en utvärdering och se hur det gått nu.

Hon har full förståelse för att kommunen måste göra vad den kan för att bromsa smittspridningen är orolig för de konsekvenser det kan få för Tumbas unga. 

– Jag är absolut rädd för att ungdomarna nu hamnar på fel bana. För vissa ungdomar kommer det här beslutet inte att vara bra. De ungdomar som känner att de inte kan vara hemma på grund av sin hemmasituation kommer gå ut och träffa vänner och behöva vistas i områden utomhus där också kriminella personer rör sig.

Kommunen hoppas kunna öppna fritidsgårdarna igen

Ida Buren, verksamhetschef för kultur och ung fritid på fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun, delar till viss del Anitas bild, och hoppas på att öppna fritidsgårdarna igen den 19 november. 

– Vi har ju också haft en oro för att det ska komma (ökad kriminalitet reds anm.) som en konsekvens av stängningen och det är en av de faktorer som har fått oss att vilja öppna ungdomsverksamheten igen. Samtidigt har vi inte fått några indikationer från vårt samarbete med polis och fältassistenter på att det har varit några ökade oroligheter vilket känns bra. Just nu jobbar vi utifrån ett scenario där vi öppnar gårdarna igen den 19:e november men om det kommer ytterligare rekommendationer kan vi tvingas hålla stängt längre. 

Hennes oro är inte helt obefogad. Statistik från BRÅ visar att Botkyrka har högre kriminalitet än genomsnittet i landet, särskilt när det kommer till narkotikabrott där antalet fällande domar per 100 000 invånare är hela 68 procent högre än rikssnittet. 

Anita Hiitti menar att en viktig del av fritidsgårdarnas jobb är att förebygga kriminalitet och att människor hamnar i fel umgänge. 

– Vi har en viktig roll att spela eftersom vi samarbetar med både socialtjänsten och polisen. De vet att vi finns och samarbetet fungerar men hade kunnat förbättras genom att stärka fritidsgårdarnas roll, vi ser ju allt och känner alla. Jag tror att polisen ser ungdomsgårdar som en viktig plats för att förebygga kriminalitet och det är något vi jobbar med hela tiden.