Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrka

Kyrkorna mobiliserar för att ge stöd på distans

Coronapandemin har påverkat arbetet för Svenska kyrkan och syrisk-ortodoxa kyrkan i Hallunda. Den 17 mars började anpassningen av de kyrkliga aktiviteterna till restriktioner som pandemin medför: gudstjänster fick ställas in, så småningom också barn- och ungdomsverksamheter.

Carolina Nilsson är distriktsledare på Ljusets kyrka i Hallunda och Botkyrka kyrka, den gamla stenkyrkan från 1100-talet där man firar helgonet Sankt Botvid. Det är en kulturhistorisk plats där det också pågår mycket kulturaktiviteter normalt, men 2020 har inte varit ett normalt år.

 

Carolina Nilsson betonar att prio ett för arbetet har varit olika krisstöd. 

Krisberedskap har funnits för anställda på äldreboenden som känt sig kritiserade när smittspridningen ökar. Den psykiska påfrestningen har varit tuff.

 

— Vi har haft ett särskilt fokus på den diakonala verksamheten. Det har handlat om att ringa samtal, skriva brev, vara tillgängliga på sociala medier. Den digitala utvecklingen inom kyrkans arbete har snabbats på med anledning av pandemin, säger Carolina Nilsson.

 

Kyrkan är en plats för teologi, ett andligt rum för kontakten med Gud. Men kyrkan bedriver också social verksamhet. Inte på det viset att man arbetar enligt socialtjänstlagen som den kommunala socialtjänsten. Men kyrkan axlar ett uppdrag, ett socialt ansvar. Till exempel har kyrkan fått lösa vardagsutmaningar som att handla mat åt människor. Det är ett uppdrag som tilldelats kyrkan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap via kommunen.

 

Carolina Nilsson säger:

—  Det finns en etisk och moralisk drivkraft i kyrkans arbete att göra insatser. Och biskopen är tydlig med att vi inte ska tumma på den diakonala omsorgen. Några av våra besökare är psykiskt sköra. De har i många fall en daglig verksamhet som har ställts in. Nu är de utlämnade åt sig själva. Vi får försöka arbeta på nya sätt när situationen kräver det.

 

Said Bchar är ordförande i styrelsen för den syrisk-ortodoxa kyrkan i Hallunda. Gudstjänsten på söndagar visas på Facebook och på kyrkans hemsida. De äldre har fått lära sig att titta via datorn med hjälp av sina barn.

 

Kyrkan har ställt in alla aktiviteter på plats efter de nya råden från Folkhälsomyndigheten som kom i november. Det serveras inget kaffe. Människor kan komma in och be men högst åtta personer får samtidigt befinna sig i den stora, vackra kyrkan.

 

För kyrkan innebär det ett stort inkomstbortfall när människor inte kan ge kollekt. Man har därför betonat att gåvor kan swishas istället. Said har ett budskap till de äldre som inte kan gå och be i kyrkan, utan är isolerade i sina hem:

—  Om de behöver något, kan de ringa mig eller någon annan som jobbar här, och de kan ringa prästen. Vi hoppas att pandemin är över snart. Vi vill komma igång igen, och att människor ska komma hit, avslutar han.