Fredrika Hörlin

Kommentar

"Mer byråkrati – ja tack!"

I Sverige klagar folk ofta på att vårt samhälle är alltför byråkratiskt. Lagarna och reglerna är för många och för krångliga. Att ha denna inställning är enkelt till den dag när något händer som får oss medborgare att gemensamt utropa – får det verkligen gå till så här?

I Botkyrka kommun har invånarna under många år fått se byggavfallet i Kassmyragropen växa på ett okontrollerat sätt. Stank och brandrök har fått grannarna att reagera. Nu har invånarna fått som de vill, verksamheten har upphört. Inte på grund av den stora namninsamling som Kerstin Macke Eriksson har gjort, utan för att ägarna som drivit verksamheten satt bolaget i konkurs. Innan ägarparet Bella och Thomas Nilsson skickade in bolagets konkursansökan, tog de ut en vinst på drygt 6 miljoner kronor.

Att sätta ett bolag i konkurs är inte olagligt. Men när verksamheten som man lämnar efter sig är miljöfarligt avfall ger det en bitter eftersmak. Än mer bitter blir smaken när man vet att ägarna innan dess har hunnit tjäna bra med pengar. Mer pengar än vad många i Botkyrka har i inkomst under ett helt decennium. Ändå är det troligen skattebetalarna i Botkyrka som slutligen kommer att få ta notan för saneringen. Detta är inte rättvist men den faktiska följden.

En rimlig följdfråga är förstås: Hur gör fler lagar och regler samhället mer rättvist? Lagarna och reglerna i sig är inte tillräckligt för att skapa ett rättvist samhälle. Till det måste man lägga sunt förnuft och gott omdöme hos dem som ska tillämpa reglerna. Med fler och striktare regler kring avfallshantering hade det troligen inte funnits något avfall i Kassmyragropen, i vart fall inte om en omdömesgill miljöhandläggare i Botkyrka kommun hade gjort sitt jobb. Särskilt alert måste regelverket vara där det finns pengar att tjäna. I vårt slit-och slängsamhälle har det blivit lönsamt att hantera avfall.

 - Det är mer pengar i sopor än i knark, säger Botkyrkas oppositionsråd Stina Lundgren (M).

I julklapp önskar jag mig mer lagar, regler och sunt förnuft.

Läs också: