Avfallsanläggningen i Kassmyra. Foto: Privat bild.

Vem ska betala för saneringen av Kassmyragropen?

Under fem års tid har paret Bella och Thomas Nilsson drivit tre olika avfallsstationer för byggmaterial. Den största i Kassmyra, Botkyrka. Bolaget som drivit verksamheten försattes i konkurs den 23 oktober och platsen är nu övergiven. Kvar finns 75 000 ton byggavfall för någon att ta hand om.

På avfallsanläggningen i Kassmyra beräknas det finnas minst 75 000 ton avfall. Invånarna runt Kassmyra har under många år klagat på lukt och oljud från anläggningen. Trots detta har kommunen inte vidtagit några åtgärder för att stoppa verksamheten. Att sanera mark är dyrt och nu finns det frågetecken kring vem som ska stå för notan.

 

Enligt miljöbalken är det den som drivit verksamheten som har ansvaret. Näst på tur i ansvarskedjan är fastighetsägaren. I detta fall ett mindre privat bolag. När den som har ansvaret inte finns kvar eller om den ansvarige inte har några pengar att betala med blir problemet någon annans. Hos invånarna i Botkyrka finns en oro för att de är dem som får betala. På fråga från Stina Lundgren (M) vid senaste kommunfullmäktiges möte, svarade kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) att det inte är Botkyrkaborna som ska betala för saneringen.

 

Vem som ska betala lämnades dock inget svar på. NMT Trading och Transport som drivit anläggningen i Kassmyra är i konkurs. Näst i tur är alltså ägaren till marken. Fastighetsägaren är Resurs-Gruppen i Stockholm AB med redovisade tillgångar om 10 miljoner kronor. Ebba Östlin berättar att hon hört siffran 400 miljoner kronor i kostnad för att sanera marken. Om fastighetsägaren inte skulle klara att sanera marken finns ingen ytterligare part att lägga över ansvaret på enligt miljöbalken. Kvar på marken finns avfallet och Botkyrkabornas oro.

Läs också: