Stenarna som Skanska har lagt ut för att stabilisera marken.

Här är stenhögen som får Botkyrkaborna att se rött

Medan kommunledningen menar att Norra Botkyrkas dåliga rykte kan förbättras genom att skapa arbetstillfällen i form av en handelsplats, menar kritiska invånare att kulturmiljön är så pass viktig att byggplanerna bör omprövas. I väntan på detaljplan ligger stenhögen bredvid Botkyrka kyrka och drar missnöjda blickar till sig.

 

Öster om Botkyrka kyrka ligger sedan 2017 en stor grushög. Företaget Botkyrka Södra Porten AB, till hälften ägt av kommunen, till hälften ägt av Skanska, ligger bakom placeringen av sten som kommer från bygget av Förbifart Stockholm.

 

Kommunens planer för området har varierat: handelsområde, logistikpark eller industriområde. Ännu finns ingen detaljplan. När en sådan presenterats av kommunfullmäktige är det sedan upp till Länsstyrelsen att godkänna byggplanerna men i nästa skede kan de överklagas till Mark- och miljödomstolen.

- Stenarna finns till för att stabilisera marken eftersom marken ligger ovanpå gammal sjöbotten. Stenarna kan tas bort successivt, allt eftersom marken blir stabilare, och skall vara borta 2024, säger Nadina Rosengren, stabschef hos socialdemokraterna i Botkyrka.

 

 

 

Bildtext: Området innan och efter gruset lastades på platsen.

 

 

I Facebookgruppen Vi som bor i norra Botkyrka skriver engagerade kommuninvånare att argumentet om förbelastning av marken är ett svepskäl och att stenarna inte alls behövs då det är samma sjöbotten i hela området.

 

Johan Ridderstolpe sitter i sin bil ute på parkeringen vid kyrkan. Han jobbar själv i byggbranschen och menar att kulturminnesområdet sträcker sig längre än politikerna medger.

– Egentligen är det illa nog att motorvägen går här. Jag tycker att man förstör hela kulturvärden kring den här fina platsen.

Bildtext: Johan Ridderstolpe framför Botkyrka Kyrka.

 

 

I Hallunda centrum träffar jag Dogge Doggelito, känd artist med stort intresse för lokalpolitiken. För honom är kärnfrågan miljöaspekten.

– Kommunen har köpt marken billigt för att lägga stenen där. Det är jättebra om det byggs och investeringar är alltid bra för en fattig kommun. Men förstör inte miljön!

 

Dogge Doggelito är orolig över att föroreningar från stenhögen läcker  ut i vattnet.

– Tänk på våra barn. Vi har världens finaste vatten härute. Tunga metaller kommer att rinna ner i sjön som ger halva Stockholm vatten. Förbifart Stockholm kommer att vara bra för Botkyrka, men detta är inte bra.

Bildtext: Dogge Doggelito i Hallunda Centrum.

 

 

Nadina Rosengren säger att de tar kritiken på allvar.

–  Arbetet med detaljplaner väntas vara klart i slutet av 2022. Hela området tros samtidigt vara klart om 20-25 år. Utkastet på förstudien är klart och presenterades i förra veckan.