Riagården erbjuder frukost och gemenskap. Foto: Elin Wahlgren

Hit kommer Botkyrkas mest utsatta när samhället stänger ner

När samhället till stora delar stänger ner, öppnar civilsamhället upp. Riagården i Tumba fortsätter att erbjuda stöd och en kopp varm kaffe för samhällets mest utsatta. Botkyrka kommun har beslutat att nyckelmyndigheter som Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Försäkringskassan ska vara smittfria arbetsplatser. Det får direkta konsekvenser för de som har störst behov.

– Man kan ställa om, ställa in och skjuta upp, men det går inte att stänga ner, säger Carl-Johan Freed.

Carl-Johan Freed , verksamhetsansvarig för integration och äldrearbete på organisationen Hela människan som driver Riagården, berättar att de sett en stor ökning av människor med andra behov än de som vanligtvis söker upp deras verksamhet.

– Redan under nedstängningen i våras såg vi att människor hade det tufft. Ensamstående med barn och människor som förlorat sina arbeten kommer hit för att få hjälp med mat och förnödenheter, säger han.

När Socialtjänstens, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans personal började arbeta hemifrån förväntades alla ställa om till digitala möten. Under nedstängningstiden har det varit svårt att få tag på handläggare. Många i behov av hjälp har inte samma möjlighet att ta möten digitalt och de som dessutom behöver en tolk närvarande har haft det ännu svårare. Hela människan är starkt kritiska mot att kommunen inte hanterat omställningen bättre. Carl-Johan Freed menar att det är en rättvisefråga, att alla måste ges möjlighet att ta del av viktiga samhällstjänster.

– Vad händer när människor inte har en fungerande telefon eller dator? Eller helt saknar fungerande hemförhållanden? Det finns ett antal fysiska möten som inte kan ersättas med digitala, säger han.

Utanför Riagården har personalen ställt upp ett tält för att undvika trängsel inomhus. Anethe Carlsson på Hela människan instämmer i bilden att situationen blivit svårare för de redan utsatta. I oktober kom det barn till Riagården för att äta frukost. Då hörde Anethe av sig till Barnombudsmannen och tryckte på för att de skulle erbjudas frukost på skolorna.

– Det här är ingen miljö för barn att vistas i, bland vuxna som lever i en tuff utsatthet som missbruk och psykisk ohälsa, säger hon. 

Hennes starka engagemang har fått henne att gång på gång larma om situationen till kommunens ansvariga. Men de hänvisar bara till regeringens riktlinjer, enligt henne. Hon har till och med skickat länkar för plexiglas från Peab till chefer inom myndigheterna för att visa att det går att hitta lösningar för att få till fysiska möten.

– I går fick jag veta att Socialtjänsten köpt in plexiglasskärmar för att kunna träffa klienter igen. Det känns bra!

I våras tillsatte kommunen en krisgrupp, som i samverkan med bland annat Hela människan säkerställt att även riskgrupper och äldre kan handla mat. Hela människan har haft som uppgift att ta upp matbeställningar och leverera mat med kylbil. På så sätt har de också stöttat lokala handlare. Carl-Johan Freed understryker att det kan bli riktigt bra när kommunen samarbetar med aktörer från civilsamhället

Helena Rojas är utvecklingschef på Botkyrka kommun och arbetar för att fånga upp de långsiktiga socioekonomiska konsekvenserna av corona. Hon förstår kritiken som riktas mot kommunen men framhåller att arbetet mellan krisgruppen och civilsamhället fungerat väldigt bra.

– Sen uppstår alltid glapp i en demokrati mellan byråkratin och civilsamhället. När vi stängde medborgarkontoret i våras fick vi kritik från bland annat Hela människan att vi sköt över våra arbetsuppgifter på dem. Därför har vi beslutat att hålla öppet igen, men med åtta besökare i taget.