Träd och byggnad

Mångkulturellt centrum. Foto: Andrej Markiewicz

Mångkulturellt centrum uppmärksammar historisk Tumbabo

Mångkulturellt centrum, MKC, håller digital utställning om Tumbasonen Klas Pontus Arnoldson. Han fick Nobels fredspris 1908 för strävanden att bibehålla fred mellan Sverige och Norge.

Klas Pontus Arnoldson var den förste svensken att erhålla fredspriset, följd av Hjalmar Branting, Nathan Söderblom, Dag Hammarskjöld och Alva Myrdal.1895 var relationerna mellan Norge och Sverige så frostiga att en del fruktade krig. Arnoldson lade då fram en skrift som argumenterade för fred, även om det skulle innebära att unionen mellan Sverige och Norge upplöstes, vilket skedde 1906.

 

— Hans skiljedomstanke var ungefär det som sedan skulle bli FN:s metod, att en utomstående part kan medla mellan två deltagare i en konflikt. Och han var en stark förespråkare för religionsfrihet. Det är anmärkningsvärt att han är så okänd, säger MKC:s chef Leif Magnusson, som skrivit en bok om Arnoldson.

MKC verkar för att mångfald och migration ska ses som delar av det svenska kulturarvet. Verksamheten omfattar forskning, utbildning och utställningar. Stiftelsen har  av kommunen fått uppdraget att hålla Arnoldsons minne levande.

— Arnoldson var på många sätt en pionjär för det moderna Sverige; han lade grunden till den svenska neutralitetspolitiken, han motionerade i riksdagen om allmän rösträtt 35 år innan införandet av kvinnlig rösträtt och han grundade Svenska freds - och skiljedomsföreningen, fortsätter Magnusson. Arnoldson var förutseende också när det gällde synen på Europa. Faktiskt förebådade han i viss mån EU med citatet: ”Tanken på ett Europas förenta stater kan gradvis visa sig starkare än tanken på en nordisk gemenskap.”

 

Ifjol höll Leif Magnusson ett föredrag om Arnoldson i Tumba kyrka, som lockade storpublik. Lokalt känner man till fredskämpen, men vetskapen om hans gärningar är inte lika stor i landet.