Hallunda centrum

Hallunda centrum. Foto: Holger Ellegard, Wikicommons

Myndigheter går samman för att minska våldet

Botkyrka är ett  av regeringens så kallade prioriterade områden. Extra resurser kommer läggas på att bekämpa organiserad brottslighet och våldsförebyggande åtgärder. I ett medborgarlöfte stärks nu samarbetet mellan polis och kommun för att få bukt med problemen.

Polisen i Botkyrka skriver i ett pressmeddelande att en viktig komponent i samarbetet består av en social insatsgrupp. Det innebär att socialtjänst, polis och skola går in tillsammans i ett tidigt skede för att hjälpa unga ur kriminalitet och bryta nyrekryteringen till kriminella nätverk. Tidiga stödinsatser för att bryta ungas våldsbeteenden prioriteras i satsningen. Bland annat har alla grundskolor i Botkyrka en kontaktperson hos socialtjänsten och en hos polisen. På så sätt ska brister snabbt kunna uppmärksammas och åtgärdas.

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell. Enligt Erik Åkerlund, lokalpolischef i Botkyrka, är det viktigt att förankra polisarbetet i lokalsamhället.

– Vi vill vara transparenta och visa vad vår resursförstärkning går till. Det våldsförebyggande arbetet är viktigt för att stärka unga och föräldrar till unga och barn. Det som är akut är alltid lätt att prioritera men medborgarlöftet går ut på att garantera det långsiktiga arbetet, säger han.