Flygbild över Botkyrka.

Flygbild över Botkyrka. Foto: Wikimedia Commons

Så vill Botkyrkaborna skapa en starkare sammanhållning

Många människor, från många länder, samsas i Botkyrka kommun. Hur gör de för att påverka sin kommun i en positiv riktning? I Botkyrka har demokratifrågan länge varit aktuell då många inte anser sig kunna påverka sin situation. Politiker talar om utanförskap och valdeltagandet är lågt. Endast 70% av de röstberättigade gick till valurnorna 2018 jämfört med landets sammanlagda 87% enligt siffror från SCB. Nytt i Flempan valde att fråga några Botkyrkabor om vad de tror att kommunen behöver göra för att få en positiv utveckling.

– Alla individer har ett ansvar för att bygga upp det här landet, säger Sudhagar Raghupathy.

Sudhagar Raghupathy är gymnasielärare uppväxt i Fittja/Alby och boende i Tumba. Han har arbetat med demokrati- och rättighetsfrågor i över 10 år. Hans intresse väcktes då han började arbeta som lärare. Han började arbeta i ett projekt startat av en präst och en imam som ville att ungdomar och unga vuxna med olika bakgrund, kultur och religion skulle lära känna varandra och bygga broar. Det fick namnet Tillsammans för Sverige och byggde samarbeten mellan unga nationellt och internationellt genom ungdomsorganisationer och FN.

I Botkyrka finns människor från hela världen. Enligt Sudhagar är det som saknas samhörighet och han tror att det mycket beror på språkbristen hos majoriteten av befolkningen i kommunen. Sudhagar föreslår obligatorisk föräldrautbildning om hur samhället fungerar, på hemspråket och på svenska. Han nämner ett afrikanskt ordspråk, ”för att fostra ett barn behövs en hel by”, som en beskrivning av vad han menar.

I en demokrati är allas röster tänkta att vara med. Kan då detta vara ett sätt att både stärka demokratin i Botkyrka och utveckla kommunen i en mer positiv riktning?

Många aktörer i Botkyrka nämner folket röst som en viktig del av sin verksamhet. En av dem är Riksteatern som ser sig själva som en folkrörelse i Sverige. Nytt i Flempan pratar med verkställande direktör Magnus Aspegren om hur deras verksamhet har arbetat för att nå ut till alla under året i och med pandemin.

– Vi har jobbat med digitaliseringen av vårt arbete, säger han.

Till exempel har skådespelare genomfört egna föreställningar på nätet. Tillgängligheten på hemsidan gör att ännu fler kan ta del av föreställningarna, säger Magnus Aspegren.

– Mycket av det vi nu lär oss tar vi med oss in i framtiden, säger han.

Riksteatern har också ett uppdrag att verka lokalt. Deras tekniker och verksamhetsutvecklare hjälper till i olika projekt som festivalen This is Alby. De har även haft Dance Camps för att nå fler unga och få de att komma till Riksteatern och utveckla sin scenkonst.

Dogge Doggelito, känd artist, säger att det måste finnas fler arbetsmöjligheter inom kommunen så att ungdomar och unga vuxna har någonting att göra. Han ser att det finns problem men framförallt möjligheter för kommunen.

– Det finns allt här ute. Natur, kultur och affärscentrum. Botkyrka är en framtidskommun.