Joy Andersson. Foto: Felix Björkman

Våga vara missnöjd!

Jag var ute en dag för att prata med studenter på Karolinska Institutet. Jag gick in i biblioteket med förhoppningar att få studenternas synpunkter på den utbildning de går. Jag frågade om de var nöjda med valet och osäkerheten hos studenterna tog över. Jag fick snabba svar att de inte ville kommentera utan sa att de ändå haft möjligeheten att välja andra utbildningar. Efter det ville ingen uppge namn eller vara med på bild, det var som att de inte var tillåtna att ha egna åsikter.

Ibland är det jobbigt att prata om sin utbildning eller sin skola, speciellt om man är missnöjd med den på något sätt. Det är osäkert eftersom man inte vet vem som läser. Jag vet hur det känns.
Precis som många studenter har jag också gått utbildningar eller kurser där jag blivit illa bemött. Hade en reporter kommit upp till mig och bett mig kommentera hade jag gjort det anonymt och inte ställt upp på bild.

Däremot är det viktigt att lyfta fram dessa frågor. Både svagheter och styrkor när det gäller skola och utbildning. Det är viktigt för att skolan ska ha möjligheten att kunna förbättras. Det är trots allt din framtid det gäller. Vågar inte vi tala om missnöjet vi står i, hur ska det kunna fixas?
Ta polisutbildningen som exempel. De utbildar sig för att kunna skydda dig och mig. Brister i utbildning påverkar inte bara dem och deras framtid utan också framtiden för samhället.

Vi alla förstår svårigheten. Brister utbildningen finns det risk för en svårare framtid. Är det då inte bättre att vi tillsammans hjälper varandra för att förbättra vårt gemensamma campus?
Din röst är i fokus. Din röst behövs.