Ritningen visar ett förslag på hur scenen i SH:s pub skulle kunna ersättas med en trappa ner till en gemensam danslokal under terassen. Foto: Arkivbild Södertörns högskola

En gemensam mötesplats på campus

Av Elin Salemyr
Det har länge funnits en önskan om mer interaktion mellan Flemingsbergs olika kårer och studenter, och redan nästa år kan den förverkligas. Nytt i Flempan har träffat Aron Podavka, administratör på Södertörns högskola, som driver arbetet att omforma gamla lokaler på campus till ett gemensamt kårhus och festlokal.

Enligt Aron Podavka är tanken att det nya kårhuset ska vara en hopslagning av bland annat Södertörns högskola, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Röda korset och Stockholms musikpedagogiska institut. Det skulle exempelvis kunna innehålla en gemensam kårexpedition, festlokal och andrahandsbokhandel.

– Den här möjligheten att komma i kontakt med studenter från andra fakulteter har inte funnits tidigare. En plats där alla kan mötas saknas idag.

För en dryg vecka sedan träffade Aron Podavka, tillsammans SH:s förvaltningschef Hans Andersson, Flemingsbergs förenade studentkårer och presenterade förslaget. Under december ska de träffas igen och klargöra vilka behov som finns enligt kårerna. Det finns olika lokaler på SH som kan användas. En befintlig lokal som idag används till undervisning har tidigare varit en festlokal, och kan bli det igen redan 2017. Där skulle man bland annat kunna samköra fester som insparker och gasker med de andra skolorna. Förhoppningsvis kan skolan och kårerna samsas och använda salen till undervisning på dagen och till studiesociala evenemang på kvällen.

– Det hade varit roligt att fixa fester tillsammans och slå ihop skolorna mer så att man får träffa folk utanför KI, säger Victoria Aktas, student på Karolinska institutet.

Förutom festlokalen har Aron Podavka och Hans Andersson presenterat idéer om en gemensam kårservice och andrahandsbokhandel, som skulle kunna ta plats i kontorsytorna i SöderS:s kansli, vilket skulle underlätta samverkan kårerna emellan. Men den övergången kommer dröja längre, kanske till 2018, enligt Aron Podavka. Men han kan inte göra mycket mer än att inspirera kårerna. Det är upp till dem att ta beslut, och först då kan skolorna komma igång med arbetet.

– Alla kårer verkar tycka att det är bra idéer. Att det finns behov av en gemensam mötesplats. Men vi kan bara presentera möjligheterna, resten är det upp till dem.