Södertörns Högskola. Foto:Moa Hällström

Döv lärare var för dyr

Södertörns Högskola drog tillbaka erbjudande om tjänst till en döv lektor. Det skulle kosta 340 000 kr att anställa en tolk och högskolan hade inte råd med den extra kostnaden. Diskrimineringsombudsmannen har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Våren 2015 utannonserades en tjänst som forskare och lektor i offentlig rätt med inriktning mot socialrätt på Södertörns högskola. En utbildad jurist och doktor i offentlig rätt bedömdes vara den mest kvalificerade för jobbet. Både den följande intervjun och provföreläsningen gick bra.

 

Allt som behövdes var en utredning om hur skolan skulle anpassa sig då den sökande råkade vara döv. I utredningen kom man fram till att det skulle behövas en tolk, vilket skulle ge en extra utgift på 340 000kr per år.

 

– Vi bedömde att kostnaden inte var skälig och därför valde vi att avbryta rekryteringen, kommenterar Ann-Charlotte Jensen, personalchef vid SH.

 

– Det här var verkligen inget lätt beslut att ta. Det finns inte så mycket rättspraxis kring vad som är skäliga anpassningsåtgärder och vi hoppas att Arbetsdomstolens dom blir vägledande för liknande fall i framtiden, tillägger hon.

 

SH är en statlig myndighet och enligt diskrimineringslagen måste de jämna ut förutsättningarna mellan de sökande. DO har nu tagit upp fallet och en stämningsansökan lämnades in till Arbetsdomstolen den 16:e November. Handläggningstiden ligger just nu på ett år.