Uställning av The Right Livelihood Award i biblioteket på Södertörns högskola. Foto: Olivia Eklund

Right Livelihood prisar eldsjälar

Stiftelsen för Right Livelihood-priset arrangerar utställningen Who cares! på Södertörns högskola. The right Livelihood-priset kallas även det alternativa nobelpriset och i utställningen får man i bild och text bekanta sig med mottagare av priset sedan 1980-talet.

Who cares! är en vandrande utställning som nu tar plats i biblioteket på Södertörns Högskola. I utställningen kan man läsa om Right Livelihood-pristagare och deras arbete för en mer hållbar och rättvis framtid.

Emil Planting Mollaoglu och Ulrika Thunström, ansvariga för utbildningsprojekt som bland annat Who cares! på Right Livelihood-stiftelsen i Stockholm, menar att de ser utställningen som ett sätt att påverka unga människor.

– Vi vill inspirera till andra sätt att se på vår tids stora utmaningar. Genom att informera om pristagarna och deras arbete hoppas vi motivera andra att tänka utanför ramarna, säger Thunström.

Framtagandet av utställningen sponsrades av Svenska kyrkan och man kan också läsa om ärkebiskopen Antje Jackeléns tankar om Right Livelihood-stiftelsens arbete i montern: – Vi får aldrig sluta prata om mänskliga rättigheter och verka för dem.

Globala pristagare

Right Livelihood-pristagarna som presenteras i utställningen bjuder på många kraftfulla uttalanden och man kan läsa om mycket viktigt arbete runt om i hela världen. Några av de som fått pris sedan starten, 1980, är Campaign against arms trade från Storbritannien som arbetar med att hindra vapenexport från Storbritannien och The international poetry festival of Medellín som hålls i Colombia. Även den svenska organisationen Kvinna till Kvinna fick priset 2002.

– Right Livelihood-priset är inte ett pris för världens politiska, vetenskapliga eller ekonomiska elit, utan ett folkets pris för en rättvis och hållbar framtid. Alla är välkomna att nominera kandidater till Right Livelihood-priset, säger Ulrika Thunström.

Emil Planting Mollaoglu vill också föra fram att priset betyder så mycket mer än bara ett diplom.

– Själva priset är bara början till en relation vi bygger med många av pristagarna, de blir en del av Right livelihood-familjen. Många av våra pristagare ser oss som en skyddsmur och vi arbetar mycket med att skydda dessa människor som ofta jobbar i svåra förhållanden.

Right Livelihood-stiftelsen arbetar mycket med att bygga internationella nätverk för pristagarna genom att bland annat anordna olika workshops samt skapa samarbeten med skolor och universitet.

 

Alla kan göra något

Med utställningen vill Right Livelihood-stiftelsen också öppna upp för nya tankar om hur man kan förändra världen.

– Who cares! visar med konkreta exempel hur man kan vara en del av en positiv förändring av samhället. Det genomgående budskapet är att det handlar om att våga ta ställning. Och att alla kan göra något, säger Thunström.

Enligt bibliotekarien Dace Lagerborg, som arbetar i biblioteket på Södertörns högskola har uppmärsamheten kring utställningen inte varit särskilt stor.

– De flesta som kommer till biblioteket har mycket annat arbete att göra och går mest förbi, tyvärr.

Mollaoglu berättar  att de märkt att utställningen fungerar bäst i samband med ett evenemang eller en workshop men trycker särskilt på att de tycker arbetet stiftelsen utför är viktigt.

– Right Livelihood-stiftelsen gör ett fantastiskt jobb med att hedra, stötta och skydda pristagarna. Vi vill sprida deras arbete, så att fler får upp ögonen för varför det de gör är så viktigt.

Biblioteket på Södertörns Högskola är bara ett av flera stopp för denna utställning, som sedan 2014 turnerar runt på olika platser.

Utställningen kommer att finnas på biblioteket fram till och med den 19 december.
 

 

Totalt har 75 länder mottagit något pris under de 36 år som priset funnits.

 

Grafik: Hanna Alström Schieche
 

 I år hölls ceremonin på Vasamuseet i Stockholm. Right Livelihood-priset har inga bestämda kategorier, men de flesta pristagare är verksamma inom områden som rör mänskliga rättigheter, utbildning, miljö hållbar utveckling, kultur, fred, demokrati, hälsa, andlighet, vetenskap samt teknik. De svenskar som fått ta emot dessa pris är Astrid Lindgren samt organisationen ”Kvinna till Kvinna”.
 

 

 

Grafik: Hanna Alström Schieche