Södertörns studenter Hanna Sandberg Nilsson och Lenita Kefala som genom sin praktik får möjlighet att medverka vid Unesco Lucs konferens på fredag 9 december vid MKC i Fittja. Foto: Jenny Biver

Praktiken ledde till Unesco-konferens

På fredag presenterar två etnologistudenter från Södertörns högskola en undersökning om Botkyrkas interkulturella strategier på Unesco Lucs årliga omvärldskonferens. Undersökningen gjorde de under sin praktik på Mångkulturellt centrum i Fittja.

Lenita Kefala och Hanna Sandberg Nilsson har studerat etnologi på Södertörn i snart 5 år och till våren skriver de sin masteruppsats. I höstas hade de sin praktik på Mångkulturellt centrum i Botkyrka, som jobbar för tolerans, integration, kommunikation och ömsesidig förståelse mellan olika människor i den mångkulturella värld vi lever i.

Under praktiken fick de vara med och jobba på ett projekt som utvärderar Botkyrka kommuns interkulturella strategi, det vill säga hur de jobbar för att alla, oavsett etnisk och social bakgrund, ska ha samma möjlighet till utbildning, arbete och bostad.

– Vi intervjuade politiker och tjänstemän och analyserade materialet. Det var mer arbete än vad vi trodde först, men det blev så lyckat till slut, säger Lenita. Både hon och Hanna är jätteglada att de fick möjlighet att ha sin praktik på Mångkulturellt centrum och säger att de växte och lärde sig massor under tiden.

– Praktiktiden öppnade ögonen för vad det finns att göra. Vi fick använda våra kunskaper utanför skolan och känna att vi verkligen kan någonting.

Resultatet av utvärderingen blev att Botkyrka är på rätt väg, men att det fortfarande finns en hel del saker att jobba på. Tydligare ansvarsområden till medarbetare, bättre uppföljning och fler resurser är några av sakerna.

Lenita och Hanna fick följa med resan från början till slutet, och på fredagen den 9 december ska de vara med på Unesco Lucs årliga omvärldskonferens på Mångkulturellt centrum och presentera arbetet de gjorde under praktiken. Unesco Lucs, Lokalt Unesco center för samverkan, jobbar med jämställdhet på lokal nivå med kommuner och är Nordeuropas första lokala Unesco-centrum.

Programmet etnologi på Södertörn är en viktig länk mellan Södertörn och Mångkulturellt centrum. Samarbetet mellan de två går långt tillbaka, redan när Södertörn grundades 1996, med utbyten av båda lärare och studenter.

– Samarbetet mellan Södertörn och Mångkulturellt centrum är idag mer levande än någonsin. Framförallt samverkan mellan etnologer är väldigt viktigt, och där är Södertörn en viktig plattform för forskning och utbildning, säger Leif Magnusson.