Studiewebben får kritik i en enkät utskickad av Nytt i Flempan. Foto: Moa Hällström

Två tredjedelar missnöjda med studiewebb

Av Laura Pynnönen och Cathrin Book
I en undersökning som Nytt i Flempan har gjort får den nya studiewebben på Södertörns högskola mycket kritik. Två tredjedelar av deltagarna är missnöjda med plattformen som är gjord av det webbaserade företaget ItsLearning.

Inför höstterminen införde Södertörns högskola en ny lärplattform. Den tidigare kurswebben ansågs föråldrad och byttes ut till den nya studiewebben, som köptes in från företaget ItsLearning.

 

– Man hittar inte, allt är länkar och lärarna gör misstag på grund av okunnighet, vilket påverkar studenterna, skriver en av deltagarna i enkäten som Nytt i Flempan skickat ut.

 

En av användarna som mött svårigheter med studiewebben är Jolin Boldt, adjunkt i journalistik. Hon menar att den nya studiewebben är illa anpassad för lärarnas verksamhet.

 

– De problem som fanns på kurswebben kvarstår och samtidigt har nya uppkommit. Det tar sån tid att arbeta på studiewebben.

 

Robert Sandberg är lokal ordförande i universitetslärarnas fackliga organisation SULF och lektor i historia. Han menar att lärarna inte har tillräckligt med arbetstid för att lära sig ett nytt system från grunden.

 

– I snitt lägger lärare på universitet 50 timmar i veckan på sitt arbete. Tiden räcker helt enkelt inte till för att utöver detta sätta sig in i ett nytt system. Det blir man tvungen att göra på sin fritid.

 

Konsekvenser för studenterna

 

Adam Söderberg, vice ordförande i Södertörns högskolas studentkår, säger att kåren inte märkt av att studiewebben skulle ha några konsekvenser för studenterna.

 

– Vi på kåren har inte mött några studenter som varit missnöjda. Vi hoppas att det skulle ha kommit fram till oss om någon student var missnöjd, men vi har inte hört något.

 

Maria Ablahad är student på lärarprogrammet. Hon menar att tentaanmälningar är otydliga på studiewebben, och att hon och ett par andra kurskamrater därför missade att anmäla sig till en omtenta under höstterminen. Nu är hon tvungen att söka dispens för tentan inför nästa termin.

 

– Det är klart att man känner sig dum. Vi förstod inte informationen på Studiewebben och hade inte blivit informerade om att det här nya systemet fungerade annorlunda. Jag är nöjd med programmet, men den här omtentan har ställt till det för mig. Blir min dispensansökan inte godkänd tror jag att jag hoppar av utbildningen helt och söker jobb istället.

 

 

Nytt i Flempan har skickat ut en enkät om den nya Studiewebben. Deltagandet har varit för lågt för att anses representativt för studiewebbens användare. Bland fördelar som nämns i enkäten är enkelheten för studenterna att kommunicera med lärarna, och notiserna när en ny bedömning lagts in. Av dem som svarat är det ändå förhållandevis få som är nöjda med den nya lärplattformen.

 

Södertörns högskola har bemött kritiken av studiewebben i en artikel som du hittar här.  Södertörns högskola bemöter kritiken.