Bibliotekschef Jonas Gilbert säger att man behöver bli bättre på att förstå användarnas behov. Foto: Laura Pynnönen

IKT-teknikern Anna Nilsson berättar att förbättringar är på gång. Foto: Laura Pynnönen

Södertörns högskola bemöter kritiken

Av Laura Pynnönen
Den kritiserade studiewebben på Södertörns högskola kommer från företaget ItsLearning. Företaget har ännu inte uppfyllt alla krav från skolan men det förs en diskussion om hur man ska lösa problemet.

Bytet från den gamla kurswebben till den nya studiewebben har enligt en del användare gått för fort. Tjänster kopplade till studiewebben fungerar inte som de ska och att arbeta på studiewebben anses tidskrävande. Högskolan menar att det finns utrymme för förbättring, men att man ändå är nöjd med det man hunnit skapa på den tid som funnits.

 

Beslutet om den nya studiewebben fattades i januari 2016. Då Jonas Gilbert tillträdde som bibliotekschef var upphandlingen i sin slutfas. Anledningen till att man bytte system, enligt honom, var att den gamla kurswebben inte var anpassad för användarnas behov.

 

– Kurswebben utvecklades av högskolan själv omkring år 2000. Ur ett teknikperspektiv var den föråldrad, säger han.

 

Ändå menar en del av användarna att problemen bara blivit fler på den nya studiewebben. Företaget ItsLearning har inte uppfyllt alla kravspecifikationer på den nya produkten som funnits från högskolans håll, och skolan har därför ännu inte godkänt eller betalat för hela leveransen.

 

Systemet infördes snabbt

 

Robert Sandberg, vice ordförande i SACO och ordförande i SULF, menar att systemet har införts för snabbt.

 

– Man kunde gott väntat i en eller ett par terminer och rättat till de fel och problem som finns på studiewebben innan bytet, säger han.

 

Projektgruppen som arbetat med att koppla studiewebben till de andra system som används av högskolan består av IKT-teknikerna på högskolans bibliotek. IKT-pedagogen Anna Nilsson förstår den frustration hon hört om bland lärarna. Hon medger att det gått fort, men att man ändå lyckats bra på den tid man haft på sig.

 

– Man valde att sätta startdatum för studiewebben till höstterminen 2016. Vi hade ett halvår på oss att koppla samman systemet med skolans övriga it-tjänster. Jag tycker att vi har lyckats bra med tanke på den tid vi haft på oss, säger hon.

 

Förbättringar på gång

 

Arbetet med att förbättra studiewebben fortgår. Bland annat försöker man hitta lösningar som ska få systemen som är kopplade till studiewebben att fungera bättre. Facket vill ha en utvärdering av projektet och enligt bibliotekschef Jonas Gilbert kommer en sådan i vår när fler funktioner är på plats. Samtidigt letar IKT-avdelningen efter studenter som kan ställa upp i användartester av studiewebben.

 

– En central del är att förstå användarnas behov. Vi behöver även jobba mer med ett studentperspektiv. Det är vi inte alltid så duktiga på, säger bibliotekschef Jonas.

 

Nytt i Flempan gjorde en enkätundersökning som tas upp i en tidigare artikel. Det kan du läsa mer om här  Studiewebb kritiseras i ny undersökning