Christoph Andersson är lärare i journalistik på Södertörns högskola. Foto: Erik Wikland

Strikta regler får studenter att missa seminarium

Bänkarna kan komma att stå tomma på seminariet i januari som avslutar praktiken för studenterna som läser Journalistik A på Södertörns Högskola. Orsaken är en regel som säger att seminariet måste läggas senast den sista dagen på höstterminen, när de flesta av studenterna är kvar på sina praktikplatser på olika håll i landet eller utomlands.

Christoph Andersson är lärare i journalistik på Södertörns Högskola och ansvarig för A-kursstudenternas praktik. Efter praktiken är det meningen att studenterna ska redovisa sina erfarenheter på ett seminarium med Christoph. Praktiken är för hälften av A-kursstudenterna förlagd till de två sista veckorna på höstterminen, dvs den 2-13 januari. Seminariet som ska hållas efter att praktiken är avslutad får Christoph inte schemalägga senare än den 13 januari. Men då är många av studenterna kvar på sina praktikplatser många mil från seminariesalen.

Jan Olof Gullö som är avdelningsföreståndare för Journalistiken på Södertörns Högskola förklarar att högskolan är skyldig att erbjuda ett examinationstillfälle inom samma termin, och seminariet är examinerande.

– Reglerna är till för att skydda studenterna, säger Jan Olof Gullö.

– Vi kan inte kräva av studenter som bara läser höstterminen, och som kanske börjat studera till exempel i Lund att de ska komma tillbaka för ett seminarium efter att vårterminen startat för att de ska få sitt betyg.

Nu har man hittat en lösning som är i enlighet med reglerna. Ett ordinarie seminarium läggs in den 13 januari och ett extraseminarium läggs in följande måndag för dem som inte kan närvara på det första seminariet.

Christoph Andersson räknar med att endast ett fåtal studenter kommer på det ordinarie seminariet. Tre studenter har hittills anmält sig.

– Det är bekymmersamt för mig som lärare, säger han.

– Det innebär ju att jag måste sätta av tid till två seminarier. Den tiden skulle istället kunna användas till att planera en massa kul föreläsningar. Och för studenterna är det inte idealiskt heller. De studenter som kommer på det första seminariet får inte mycket ut av det om de bara är ett par stycken. Meningen är ju att man ska ta del av varandras erfarenheter.

Jan Olof Gullö har sin egen idé om vem som är boven i dramat.

– Det var en kille som föddes för två tusen år sedan som ställde till det för vår planering, säger han och menar att det är särskilt besvärligt att schemalägga kring julhelgerna.