För vetenskapens och källkritikens skull

”Mer källkritik, mindre tyckande”, ”Ropen skalla, kunskap åt alla” och ”Stå upp för fakta”. Så löd några av skyltarna på manifestation March for Science i lördags. I Stockholm samlades 2500 personer för att gå från Mariatorget till Medborgarplatsen.

– Jag tycker att det är viktigt att man som forskare visar upp sig, sa Anna Jervaeus, forskare och lärare vid Karolinska institutet, Flemingsberg.

Forskning och utbildning är två huvuduppgifter för högskolor och universitet. En tredje uppgift är att sprida kunskap. Där tycker Anna Jervaeus att det är viktigt att visa var man står.

– Det sysslar vi med alldeles för lite kan jag tycka, sa hon. Marschen är viktig i och med det som sker runt omkring oss med faktaresistens bland annat.

Anna Jervaeus, forskare och lärare vid Karolinska institutet, Flemingsberg Foto: Helena Pettersson

Manifestationen som ägde rum i 605 städer världen över handlade inte bara om vikten av att vara källkritisk utan även om vikten av en öppen dialog mellan forskare och medborgare. På March for Sciences hemsida kan man läsa att målen med manifestationen bland annat är att allmänheten ska kunna komma med synpunkter och ställa frågor till forskare. Forskning behövs för att lösa samhällsutmaningar och bidra till välfärd. En öppen dialog är på så vis viktig för demokratin. En öppen dialog innebär också att politiker kan fatta beslut som bygger på kunskap.

Jennie Chanapai, tandläkarstudent på Karolinska institutet, Flemingsberg Foto: Helena Pettersson

Jennie Chanapai, tandläkarstudent på Karolinska institutet, Flemingsberg, berättade att hon är där för att lyfta vetenskap och forskning och för att lyssna på de olika talen.

– Jag förväntar mig att lära mig något nytt idag, sa hon.

Alla talare på Medborgarplatsens scen hade en gemensam utgångspunkt: vetenskapen är viktig. Stockholms läns landshövding Chris Heister berättade att Stockholm måste fortsätta ligga i framkant, att nyfikenhet, öppenhet och kunskapstörst är våra ledord.

Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter berättade att en stor del av hennes jobb är att säga nej och att sortera bort felaktig forskning.

– Vi måste stå upp för och förmedla att vi inte får lura oss själva, sa hon angående falska nyheter.

Artisterna Julia Nilsson och Love Antell uppträdde mellan talen och tackade även de vetenskapen.

– Jag är glad att vetenskapen finns så att jag kan stå på scen och spela, sa Love Antell.

Tandläkarstudenten Jennie Chanapai tyckte att dagen i helhet var bra uppstyrd.

– Det är en bra stämning, det är väldigt glatt, sa hon.