Forskning för alla

Av Joakim Stenberg
Forskaren David Hallberg på Röda Korsets Högskola tröttnade på akademiska texter och använder istället filmkameran som verktyg. Folkhälsa, lärande och jordbruk är bara några av hans expertisämnen.

David Hallberg tittar ut på det kraftiga snöfallet från sitt kontor på Röda Korsets Högskola. Massiva snökristaller mot fönstret och små bäckar längst med trottoaren i slutet av april kan få de flesta att tappa vardagsglöden, speciellt om en har planerat att använda dagen för utomhusaktiviteter. Men inte David Hallberg.

– Det blir nog ingen drönarfilmning idag. Man kan ju aldrig räkna med vädret här, säger han och ler.

Han är mitt uppe i arbetet med en reklamfilm för högskolans nya program, Folkhälsa med internationell inriktning. Filmteamet har riggat kameror och skrivit manus, men nu verkar planerna gå i stöpet.

– Men det är lugnt, vi får filma inomhusscener idag, säger han och skruvar på ett stativ.

Hans filmintresse syns tydligt i alla tekniska prylar som ligger utspridda på hans skrivbord. Men bakom filmnörds-auran finns en berest lärare, pedagog och kanske framförallt forskare.

Får forskningsanslag

David Hallberg och hans kollega Henrik Eriksson fick i måndags ett forskningsanslag på 449 000 kronor av det ideella nätverket Siani, Swedish International Agricultural Network Initiative. Pengarna ska gå till deras nya forskningsprojekt – ”Rural Change Captured Through a Youthful Lens”, som är en fortsättning på David Hallbergs doktorsavhandling.

– Jag har främst forskat kring två av FN:s globala mål som berör livsmedelsförsörjning, jordbruksfrågor och folkhälsan. I det här projektet ska vi forska om vad som händer när landsbygd blir till städer.

Och ”Youthful Lens”? David Hallberg förklarar att projektet ska fokusera på att låta ungdomar i Brasilien och Kamerun ge sin syn på landsbygdens förändring genom bilder, filmer och ljudupptagningar från vardagen.

Det är kanske här David Hallberg skiljer sig från de flesta forskare. Intresset för film, ljud och bild – audiovisuella medier, som han själv beskriver dem som – har format hans arbete. Med varje projekt har han filmat och regisserat en film för att enklare illustrera sin forskning.

"Forskningstexter är rätt stela"

– Jag vill göra mitt bästa för att göra forskningen roligare och mer intressant för folk som står utanför de akademiska kretsarna. Helt ärligt är forskningstexter och vetenskapliga avhandlingar rätt stela och tråkiga. Forskare är dåliga på att nå ut med sin information till hela samhället. Det vill jag försöka göra.

Men att göra film av forskning har även sina utmaningar. David Hallberg beskriver formatet som komplicerat.

– En skriftlig, vetenskaplig avhandling är lätt att hålla objektiv. Film är ett mer fritt medium och tillåts att vara konstnärlig.

David Hallberg förklarar att han därför fortfarande gör skriftliga rapporter – filmerna är en kompletterande del av forskningen för att ge så många olika perspektiv som han kan. I filmerna finns mer plats för de personliga historierna än i de akademiska texterna.