Männen tjänar mest på Södertörns högskola

Av Emmy Altemyr
Endast nio av de 50 med högst lön på Södertörns högskola är kvinnor. Det visar en kartläggning som Nytt i Flempan har gjort över vilka anställda på skolan som tjänar mest i månaden.

Förra året publicerade Nytt i Flempan en artikel där det konstaterades att bara män satt i skolans styrelse, men mycket har hänt sedan dess. Nu har skolan två kvinnor i ledningen som representeras av skolans prorektor Kerstin Cassel och vicerektor Ulla Manns. De båda kvinnorna tillträdde 1 januari i år. Men trots dessa framsteg dominerar männen listan av de anställda som tjänar mest i månaden. Ulla Manns hamnar på en 17:e plats trots att hon är anställd som vicerektor och professor.

- Det var intressant att höra om än inte oväntat, skriver Ulla Manns till svar när vi kontaktar henne på mejl.

Prorektor Kerstin Cassel är inte ens med på listan. 

I skolans plan för lika villkor, klubbad av Rektor Gustav Amberg, står det att: "Södertörns högskola eftersträvar jämn könsfördelning inom samtliga anställningskategorier" och "Även om könsfördelningen är ojämn inom vissa grupper, råder jämn könsfördelning på ett övergripande plan".

Nytt i Flempans undersökning visar dock att när det kommer till löner så är det fortfarande stor skillnad mellan könen. Nedan följer listan över de tio personer som tjänar mest på skolan.

Nytt i Flempan återkommer med en intervju med mannen som toppar listan, rektor Gustav Amberg.