Många Södertörnstudenter hoppar av lärarlinjen

Av Moa Ekström
Foto: Jennifer Berg Eidebo

Ett högt antal lärarstudenter på Södertörn har hoppat av utbildningen, enligt en myndighetsrapport. Bara fyra högskolor i Sverige har fler avhopp.

Särskilt är det ämneslärare och grundskolelärare på Södertörn som hoppar av.

Efter sitt tredje studieår var bara 38 procent av studenterna kvar på ämneslärarutbildningen. I en rapport gjord av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, skriver man att två orsaker till avhoppen är låga gymnasiebetyg och låga intagningspoäng.

- Låga betyg från gymnasiet leder till klart högre benägenhet att hoppa av utbildningen i ett tidigt skede, säger Fredrik Svensson, en av författarna till rapporten.

Anders J. Persson är akademisk ledare för lärarutbildningen på Södertörns högskola, han håller med om att låga betyg ligger till grund för avhoppen.

- Studenter med lägre gymnasiebetyg hänger inte med i tempot, säger han.

Anders J. Persson säger också att på Södertörn så sker de flesta avhoppen på ämneslärarutbildningen med inriktningen årskurs 4–6. Han menar att en möjlig orsak till detta kan vara att studenterna fått en bild av att det är stökigt i den svenska skolan och att det leder till avhopp.

- Problemen med skolan påverkar möjligen valet av utbildning, men detta har lite med själva utbildningen att göra, säger han.

 

UKÄ:s rapport visar att snittbetyget från gymnasiet för de som påbörjade ämneslärarutbildningen 2015 var 14,6. Den gruppen hade det högsta snittbetyget av alla inriktningar på lärarutbildning en. Trots det låg gruppen under det totala snittet på 15,4.

När Nytt i Flempan frågar vad skolan skulle kunna göra för att minska avhoppen i framtiden säger Anders J. Persson att man redan från början måste förklara utbildningen bättre så att den matchar de blivande studenternas förväntningar.

- Det är krävande och komplexa utbildningar, inte minst teoretiskt, säger han.

Fredrik Svensson som var med och författade UKÄ:s rapport påpekar att det är en större fråga att de studenter som antas trots allt uppfyller kraven.

- De studenter som antas är faktiskt behöriga enligt dagens regler och därmed anses de ha tillräckliga förkunskaper för att kunna fullfölja utbildningen, säger han.