Karolinska Institutet. Foto: TT

KI bygger nya studentbostäder – i Solna

Av Annie Mellbert
Karolinska Institutet har i 10 års tid planerat KI Residence Solna och nu byggs 322 lägenheter. I Flemingsberg planeras inga nya byggen.

Akademiska Hus har många andra projekt på gång och det satsas mycket på detta. Bostadssituationen på campus Flemingsberg är något bättre än i Solna, berättar Lennart Ilke, fastighetsdirektör på Karolinska institutet.

– Vi kommer inte att göra någon större inhyrning i Flemingsberg, säger Lennart Ilke. Det viktiga är att det faktiskt byggs studentbostäder, inte att det måste ske via KI.

Den 7 november startade bygget av nya bostäder i Solna och inflyttning väntas ske i augusti 2019–2020. Gästforskare och utbytesstudenter är de som kommer ha tillgång till dessa. KI har i samarbete med Akademiska Hus kunnat göra detta projekt till verklighet.

– Studier visar att bostäder på campus har stor påverkan på studieresultaten, säger Kerstin Lindberg Göransson, VD för Akademiska Hus i en intervju på Karolinska institutets hemsida.

I södra Flemingsberg har KI hyrt in sig på 84 redan byggda lägenheter som utbytesstudenter och gästforskare kan använda.

– Att man har dessa bostäder att erbjuda underlättar rekryteringen av utbytesstudenter och gästforskare, säger Lennart Ilke.