Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola, känner till problemen med lönegapet sedan tidigare. Foto: Matthias Larsson.

Rektorn medveten om lönegapen

Av Frida Lindström, Emmy Altermyr
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor på Södertörns högskola är ett problem som måste lösas – men det kommer ta tid. Det säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola, efter Nytt i Flempans avslöjande.

Förra veckan avslöjade Nytt i Flempan att de tio mest välbetalda på Södertörns högskola alla är män. Bara nio av de 50 med högst lön är kvinnor.

Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola, känner till problematiken men menar att det är ett förändringsarbete som tar tid.

– Det är ett problem, och det är inte obekant för mig. Men det kommer vara svårt att ändra den bilden jättemycket från ett år till ett annat eftersom vi har de anställda vi har.

Han menar att löneskillnaden till stor del beror på att flera av de mest välbetalda på skolan ingår i en särskild professorkategori som kallas Östersjöprofessorerna. Dessa professorer har väldigt bra lönevillkor och nio av tio inom gruppen är män.

– Vi måste rekrytera bättre så att vi får in fler kvinnor, särskilt på de finaste professoranställningarna. I och med att vi där har en stor övervikt av män, så har vi säkerligen missat någonstans. I våra ämnen är jag helt övertygad om att det borde vara 50/50.

Enligt Gustav Amberg arbetar skolan kontinuerligt med de här frågorna, och han hoppas se en successiv förbättring de närmsta åren.

– Alla högskolor är ålagda att göra en jämställdhetsintegrering, en plan, på uppdrag av regeringen. Sen måste vi faktiskt kritiskt fråga oss om den här löneskillnaden är skälig så att man inte på något sätt undervärderar kvinnor.