Panel med Christine Bylund, Ylva Habel och Lena Sohl. Foto: Camilla Pålsson.

Många engagerade i frågor om jämlikhet

Just nu hålls ”Nationella lika villkorskonferensen” på Södertörns högskola. Drygt hundra deltagare från hela landet är på plats för att behandla frågor om jämlikhet på alla plan.

 

 

 

Målet är att konferensen ska vara en plattform för diskussion och debatt om lika villkor inom den akademiska världen. Den vänder sig till både studenter och personer i ledande ställning, samt organisationer som jobbar med jämställdhets- och lika villkorsfrågor.

– Jag hoppas att de här dagarna ska ge ett bra utbyte med andra universitet och ge idéer hur vi själva kan utveckla vårt arbete i dessa frågor, säger Ann Dolling, vicedekan med ansvar för lika villkorsfrågor för fakulteten för skogsvetenskap på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.  Våra studenter är idag bara svenska män, fortsätter hon. Vi rekryterar bara en viss typ av människor, men vi skulle vilja se en förändring. Få fler nationaliteter samt kvinnliga sökanden.

Lika villkorskonferensen pågår 23 -24 november och arrangör är Södertörns högskola. Bland programpunkterna behandlas frågor om hur vi rekryterar med mer mångfald, satsningar för nyanlända akademiker, samt rasism och antirasism på högskolan.

 

– Det här är en årlig konferens. Tidigare hette den jämställdhetskonferensen men nu har vi bytt namn till lika villkorskonferensen. Meningen var att den skulle fokusera på jämställdhet i etniska frågor och jämlikhet mellan män och kvinnor, men nu diskuteras så mycket mer. Jämställdhet involverar samhällsfrågor på alla plan, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola.

Hur ser jämlikheten ut på Södertörns högskola?

– Vårt medelvärde är ganska likt övriga landets. Bland studenterna är 60 procent kvinnor och 40 procent män. Bland professorerna är siffrorna tvärtom. När det gäller lönerna finns det en del att jobba på, säger Gustav Amberg.